Leserbrief

„Tøndermarsk Initiativet“

Tøndermarsk Initiativet

Tøndermarsk Initiativet

Bernd Carstensen
Hoyer/Højer
Zuletzt aktualisiert um:

Besonders kritisch verfolgt Bernd Carstensen den Verlauf der Tonderner-Marsch-Initiative in Hoyer. Er findet nur wenige Lichtblicke, die in den fünf Jahren entstanden sind. Unter dem Strich sei nichts dabei herausgesprungen, obwohl mehr als 300 Millionen Kronen investiert werden.

Til kommunalbestyrelsen, undtagen Mathias Knudsen og Preben Linnet, der ikke ønsker en borgers deltagen i kommunens forhold, hvilket de nok vil bekendtgøre inden det kommende kommunalvalg.

Nu har kommunen (direktøren for Tøndermarskinitiativet) også givet A. P. Møller-fonden mundkurv på i forb. med oplysninger om fondens donation til Tøndermarskinitiativet.

En forespørgsel til arkitekt Brandt, København, i forbindelse med projektet ”omdannelse af Højer”, resulterede også i at denne fik mundkurv på og ikke må udtale sig om de konkrete ting i projektet.

Det skaber mistillid og fortæller, at man har noget, der skal forties, ærgerligt.

Da jeg interesser mig for kommunale forhold er det efterhånden grotesk, hvad man som borger udsættes for. Det synes som om henvendelser til region Sønderjylland, både Haderslev og Tønder museum, færdselspolitiet i Åbenrå, Kystdirektoratet, Slots- og Kulturstyrelsen og andre instanser/institutioner kan afstedkomme et svar, som er aftalt med Tønder Kommune.

Derfor undrer det mig slet ikke, at borgmesteren og kommunaldirektøren har prøvet på at få indflydelse på ankestyrelsens afgørelse.

Med stolthed omtales kommunens anvendelse af over 300 mio kr. til Tøndermarskinitiativet, en helt uhyrlig sum penge. Projektet har nu kørt i 5 år. Hvad har vi så fået for alle de penge. Stort set intet. Tilskud til privates bygningsvedligeholdelse er dog prisværdigt, men er siden starten ændret, så forretninger og endda fredede bygninger kan få tilskud. Således har den fredede Højer Mølle fået et milliontilskud og midlerne til Byfonden er mindre end 10 % af hele tilskuddet. Regnvandsbassinet, næsten det eneste synlige, er finansieret af Tønder Forsyning nemlig af os selv, men ellers har projektet ladet Højer ligge til skræk og advarsel med et spøgelsesagtigt, kummerligt udseende i årevis. Der medsendes billede af byens hovedstrøg, efter at Tøndermarskinitiativets har været der. Billederne viser den nuværende tilstand i Højer, efter indvirkningen af Tøndermarskinitiativet.

Selv om borgmesteren bl.a. ved et møde har banket i bordet og råbt borgerinddragelse, borgerinddagelse 5 gange, er de få tiltag, - der har været-, lusket igennem uden form for nogen som helst borgerinddragelse. (konkrete eksempler: vigepligtsændringer i Højer, udvælgelse af belægningssten i gaderne i Højer by).

Ved mine daglige ture i byen kan jeg dog glæde mig over den store interesse, som projektet har medført. Jeg tror ikke, at der er et eneste kommunalbestyrelsesmedlem fra Tønder Kommune eller en eneste leder el.lign. fra kommunens administration, som jeg ikke har mødt i Højer, hvor de ved selvsyn kan følge med i Danmarkshistoriens største projekt af sin slags.

I den forbindelse er der ytret noget om, at nogen af medlemmerne agter at undersøge, hvor mange midler, der er gået til projektledelsen og hvor mange midler, der er anvendt til de konkrete, synlige resultater el.lign.

Jeg vil lige nævne en lille spøjs historie fra et af møderne til forherligelse af Tøndermarskinitiativet:

En ung husmor rejste sig op og spurgte, hvornår det blev borgernes tur, ind til nu havde det hele kun drejet sig om turister.

I dagspressen fremgår, at der er stor fokus på energiformer. Men vi har også mange andre ting, der berører borgernes hverdag, bl.a. Tøndermarskinitiativet, og det er dejligt at se med hvilken interesse og empati de borgervalgte personer skaber sig indblik i Danmarkshistoriens største projekt af sin art.

Bernd Carstensen, Hoyer

Mehr lesen

Leserbrief

Sonja Miltersen, konservative Stadtratskandidatin
„Tilgængelighed“

Leserbrief

Bernd Carstensen, Hoyer
„Har Tønder Kommune opgivet?“

Leserbrief

Bernd Carstensen
„Tale ting op - praler - skønmaleri“

Leserbrief

Jesper Steenholdt
„Uddannelser - I Tønder lader vi os ikke slå ud af kurs“

Leserbrief

Hans-Oluf Meyer
„Wer trägt die Verantwortung?“