Leserbrief

„Tag dog ansvar, Geil!“

Tag dog ansvar, Geil!

Tag dog ansvar, Geil!

Arne Ohlsen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Arne Ohlsen fordert in einem Leserbrief dazu auf, die Pavillons vor dem Pflegeheim auch zu nutzen – und zwar sofort.

I landsdækkende TV kunne vi se, at Haderslev Kommune lynhurtigt havde fået bygget alle tiders „samtalepavillon” ved Frederik den IX´s plejehjem, så beboerne kunne få lov at være sammen med deres familier igen.
Flot! Ligeså negativt var det så til afslutning at høre, at borgmesteren ikke ville tillade at den blev brugt, fordi man fra København ikke havde meddelt HVORDAN den måtte bruges, og at H. P. Geil altså ikke, som normalt for politikere, selv vil tage ansvar for noget, man kan risikere at blive hængt op på.

Hr. borgmester, der er kun ét sted, man ved, hvad der er bedst, og det er mellem personale og patienter på plejehjemmet, både hvad angår patienternes værdisæt og risikoen, langt mere end koldbøttecentralen i det Københavnske sundhedssystem. Derfor, H.P.Geil, tag ansvar og lad dem bruge pavillonen. Nu.

Arne Ohlsen,
Heimdalsvej 30,
6100 Haderslev

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Thomas Meyer
„Tapetenwechsel und fehlende Transparenz im BDN“

Leserbrief

Thomas Vedsted
„Øget tillid og ansvar til de ansatte!“

Leserbrief

Siemen Baader
„Baumgruppe kämpft für alte Kastanie an der Bücherei“

Leserbrief

Holger Eskildsen
„Den grønne oase er omdannet til den sorte firkant“