Nachruf

„Æret være Leo Hansens minde“

Æret være Leo Hansens minde

Æret være Leo Hansens minde

Jens Andresen & Ejnar Gram
Hadersleben/Lügumkloster
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

In einem Nachruf gedenken Jens Andresen und Ejnar Gram ihres ehemaligen Kollegen Leo Hansen, der am 26. Juli im Alter von 85 Jahren verstorben ist.

I sidste uge erfarede vi, at revisor Leo Hansen, Haderslev er død. Den triste meddelelse giver anledning til mange tanker om en person, som vi og den virksomhed, som vi havde et fællesskab om, er megen respekt og taknemmelighed skyldig. Siden starten har Centralvaskeriet i Løgumkloster nydt godt af Leo Hansens faglige dygtighed og ikke mindst menneskelige kvalifikationer til at håndtere og rådgive virksomhedens ledelse igennem de skiftende vilkår dermed forbundne udfordringer, som de forløbne 65 år har budt på.

Da vaskeriet startede i midten af 50-erne indgik bestyrelsen en aftale med Sønderjysk Revisionskontor i Aabenraa om revisionsarbejdet for virksomheden. I denne revisionsvirksomhed var Leo Hansen elev, og kom som sådan til Løgumkloster for at revidere Centralvaskeriets regnskab. Efter uddannelsen i Åbenrå nedsatte Leo Hansen sig som revisor i Haderslev, og Centralvaskeriet fulgte med ham som kunde, og har været det i hele Leo Hansens tid som revisor. Efter sin pensionering blev Leo Hansen medlem af Centralvaskeriets bestyrelse og var medlem af denne indtil vaskeriet blev solgt.

Både som kritisk revisor og som rådgiver har vaskeriets bestyrelse og ledelse draget store fordele af Leo Hansens dygtighed og efterhånden store erfaring med udvikling af ikke mindst mindre virksomheder. Endvidere var hans rådgivning uundværlig såvel i fusionsforhandlinger som da Centralvaskeriet stod over for afvikling af andelsselskabet og gennemførelse af et salg af virksomheden.

Leo Hansen havde øje for hele virksomheden, og ikke mindst, når medarbejderspørgsmål kom på bestyrelsens bord, kom hans menneskelige kundskab virkeligt frem. Virksomheden som helhed kendte han reelt meget bedre end vi, der gennem årene har deltaget i bestyrelsesarbejdet.

Vi, der har haft det held at møde Leo Hansen som revisor og de dermed forbundne sociale sammenhænge, sidder nu i disse dage og tænker med taknemmelighed på, hvad hans engagement og arbejde har betydet for os og den virksomhed, hvis drift vi var samlet om.

Æret være Leo Hansens minde.

Jens Andresen, sidste formand for andelsvirksomheden Centralvaskeriet i Løgumkloster
Ejnar Gram, direktør og efterfølgende ejer af Centralvaskeriet

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Thomas Meyer
„Tapetenwechsel und fehlende Transparenz im BDN“

Leserbrief

Thomas Vedsted
„Øget tillid og ansvar til de ansatte!“

Leserbrief

Siemen Baader
„Baumgruppe kämpft für alte Kastanie an der Bücherei“

Leserbrief

Holger Eskildsen
„Den grønne oase er omdannet til den sorte firkant“