Leserbrief

„Ja til bedre psykiatri – nu“

Ja til bedre psykiatri – nu

Ja til bedre psykiatri – nu

Nils Sjøberg
Nils Sjøberg
Kolding
Zuletzt aktualisiert um:
Nils Sjøberg Foto: privat

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Der Politiker der Radikalen Venstre, Nils Sjøberg, setzt sich in seinem Beitrag für eine verbindliche Berücksichtigung der von mehreren Parteien unterstützten Verbesserungen der psychiatrischen Versorgung in der Vereinbarung zur Bildung einer neuen Regierung in Dänemark ein.

Det er på høje tid, at psykiatrien styrkes. Pæne ord og penge gør det ikke alene.
Jeg er derfor enig med de eksperter indenfor psykiatrien, som kræver at psykiatrien bliver skrevet ind i en regeringsaftale.
Men det er helt afgørende, at en kommende regering ikke tror, at det hele kan løses med pæne ord og flere penge.
Således lykkedes det for mig som barselsvikar i Folketinget og psykiatri- og forebyggelsesordfører for Radikale Venstre i 2019 at få afsat 500 millioner ekstra til psykiatrien i finansloven 2020.
Det var ikke en del af udspillet til en finanslovsaftale fra regeringens side, da vi satte os til bordet. Det krævede sværdslag.
Jeg var derfor vildt begejstret, da det lykkedes at få flere penge til en hårdt presset psykiatri. Ja. Det var en kæmpe sejr. Og målet var klart: Flere tilbud til de psykisk syge og lighed i sundhed.
Pengene på finansloven skulle bruges til at rekruttere flere medarbejdere og til at skabe et bedre arbejdsmiljø i psykiatrien.
Jeg er derfor både ked af og forundret over, at der ikke er gjort meget mere for at rekruttere og uddanne flere medarbejdere i psykiatrien fra sundhedsministeriets side.
Udover reelle tiltag for et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne i psykiatrien skulle der etableres flere uddannelsesstillinger og skabes mere forskning for at gøre det attraktivt at arbejde i og uddanne sig til psykiatrien.
Først i august 2022 skete der lidt på psykiatriområdet, kort før et valg og efter de tragiske skyderier i Fields.
Det er derfor helt afgørende, at psykiatrien ikke igen ender med nogle pæne og velmenende ord – sort på hvidt – som det sket med psykiatrien i forbindelse med forståelsespapiret, Retfærdig retning for Danmark.
I forståelsespapiret, som blev underskrevet den 25. juni 2019 mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, fremgår det, at regeringen vil indgå en aftale om en 10-års plan for psykiatrien.
Man ville mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for mennesker med psykisk lidelse.
Det er store mål. De kan ikke løses fra den ene dag til den anden. Det kræver vilje og handling både fra regeringens side og politikerne i Folketinget.
Lad det derfor stå klart. Der ligger en gennemarbejdet psykiatriplan fra Sundhedsstyrelsens side. Den er konkret og direkte til at gå til. Flere af punkterne koster ikke noget, men kræver nytænkning.
Alligevel har Sundhedsstyrelsens plan foreløbig samlet støv på sundhedsministerens bord i 10 måneder.
Ja. Der skulle – som nævnt – et meget tragisk skyderi i varehuset Fields til, før der skete bare lidt på det psykiatriske område kort før valget.
Det er derfor nu, at der skal handles på det psykiatriske område. Planen fra Sundhedsstyrelsen har ligget klar et stykke tid.
Derfor husk: pæne ord og penge gør det ikke alene. Psykiatrien kræver handling nu.

sjoeberg.nils@gmail.com

Mehr lesen

Leserbrief

Frederik Christensen
„Hilfe gegen Bauchschmerzen“

Leserbrief

Helge Poulsen
„Kay von Eitzen viser vejen frem“

Leserbrief

Danske Pressepublikationers Kollektive Forvaltningsorganisation
„Fællesskaber kommer ikke af sig selv“

Leserbrief

Martin B. Christiansen
„Eine vorgeschlagene Zeitenwende die gleich unterlaufen wurde?“

Kulturkommentar

Claudia Knauer
„Anforderungen an den modernen Menschen“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Ingen solcelleanlæg på skønne danske naturarealer“