Leserbrief

„Hærvejsmotorvejen som grøn energi- og transportkorridor“

Hærvejsmotorvejen som grøn energi- og transportkorridor

Hærvejsmotorvejen som grøn energi- og transportkorridor

Kristian Pihl Lorentzen
Ans By
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Kristian Pihl Lorentzen schreibt, dass in Zukunft mehr Land benötigt wird, als verfügbar ist. In seinem Leserbrief fordert er deshalb eine ganzheitliche Neuausrichtung, insbesondere im Hinblick auf eine sogenannte multifunktionale Landnutzung. Der Autor schlägt vor, sich an Deutschland zu orientieren, wo man bereits begonnen hat, grüne Energiekorridore entlang von Autobahnen zu etablieren.

Danmark løber tør for jord. Areal er en knap ressource. Det er en hovedpointe i en dugfrisk rapport fra Klimarådet, ”Danmarks fremtidige arealanvendelse”. Andre har peget på denne alvorlige udfordring. Vi har som samfund gode og store ambitioner vedr. produktion af store mængder grøn energi i kraft af vindmøller og solceller. Samtidig har vi en vigtig ambition om at øge skovarealet med 250.000 hektar. Dertil kommer hensynet til naturinteresser, der forhindrer realisering af mange visionære energiprojekter. Senest har vi set, at regeringens oplæg til 32 energiparker visse steder kolliderer med samfundsvigtige råstofinteresser, landbrugsinteresser og naturinteresser. Endelig har vi fortsat brug for masser af god landbrugsjord, så Danmark også i fremtiden er i førertrøjen med stor produktion af gode animalske og vegetabilske fødevarer.

Konklusionen er klar: Der er i fremtiden brug med mere jord, end der er til rådighed. Det kalder på helhedsorienteret nytænkning. Herunder med hensyn til såkaldt multifunktionel arealanvendelse. Her er klogt at skele til Tyskland, hvor man for længst er gået i gang med at etablere grønne energikorridorer i 200 meter brede bælter langs hver side af motorveje. Tanken bag denne geniale satsning er, at man med anlæggelse af en nødvendig motorvej alligevel har lavet et tracé i landskabet, der er belastet med støj og et vist indgreb i naturen. Derfor er det klogt at kombinere dette med fremstilling af store mængder grøn energi mere solceller og vindmøller. Og måske endda med fremstilling af brint på den grønne el.

 Jeg har i et brev til tre ministre opfordret til, at regeringen snarest iværksætter en granskning af de tyske erfaringer og får afdækket det enorme potentiale i grønne energi- og transportkorridorer. Sådanne korridorer kan etableres både langs eksisterende og kommende motorveje. Eksempelvis er det oplagt at satse massivt på dette koncept i forbindelse med den nært forestående anlæggelse af den jyske parallelmotorvej fra Haderslev i syd til Hobro i nord via Billund og Viborg – også kaldet Hærvejsmotorvejen. Men mange andre steder er givetvis relevante. Desuden er der behov for, at vi blødt lidt op på de meget firkantede naturbeskyttelsesregler, så der sikres plads til grønne energiprojekter uden bøvl med sagsbehandling og klager i årevis. Danmark løber tør for jord. Lad os snarest komme i gang med en langt mere helhedsorienteret og kombineret arealanvendelse. Sats på grønne energi- og transportkorridorer efter tysk forbillede, så vi erstatter flotte grønne skåltaler med konkret handling.     

Mehr lesen

Leserbeitrag

Meinung
Asger Christensen
„Stop svineriet med dåser i naturen“

Kommentar

Meinung
Jonna Heiser
„Ich darf das erste Mal wählen – aber wen?“