Leserbrief

„Naturnationalparker i DK - ‚Tear down these fences‘, fru miljøminister Lea Wermelin“

Naturnationalparker i DK - ‚Tear down these fences‘, fru miljøminister

Naturnationalparker i DK - ‚Tear down these fences‘

Anne-Mette Kristensen
Lildstrand
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Anne-Mette Kristensen sorgt sich um die geplante Festlegung weiterer Naturnationalparks, von denen einige womöglich auch in Nordschleswig liegen sollen.

Den danske miljøminister, Lea Wermelin, ønsker store fredede områder af den danske natur "rewilded". Dvs. omgærdet af elhegn og med "store græssere" i indhegningerne året rundt. Store græssere er i den forbindelse kvæg, heste, elge og bisoner. Lokalbefolkningerne over alt i de 21 områder, hvoraf 10 udpeges ultimo 2021, er i totalt oprør, og protesterne mod indhegnede naturnationalparker massive.

De er bekymrede for dyrevelfærd, for uoprettelige skader på vild, fredet natur, og de vil ikke have deres adgang til Danmarks fineste natur begrænset af hegn og store græssende dyr.

Den gavnlige effekt af "rewildingen" på biodiversiteten er uden videnskabelig evidens, men er en tendens i visse danske biologkredse, som rådgiver miljøministeren. Rewilding-biologerne erkender, at tiltaget vil have en negativ effekt på klimaet i form af øget CO2-udledning.

Også for de tyske turister, som holder af at holde ferie på den jyske vestkyst, måske endda medbringer hunden i ferien, kan miljøministerens udpegning af naturnationalparker omkring juletid få store konsekvenser for fremtidige ferieophold.

Klithede og skovområder fra Hanstholm og op langs vestkysten helt til og med Skagen kan blive ramt af disse massive indhegninger med store dyr, hvortil adgang sker via klaplåger og "på eget ansvar". Der advares mod at medtage hunde. Og opfordres til at holde afstand til de store græssende dyr, undgå høje lyde, fagter etc. Naturoplevelsen vil ikke længere være den samme, og risikoen for tilskadekomst vil være til stede. Dyrene i indhegningerne er bestemt ikke ufarlige.

Lokalområderne frygter også for turismen. Befolkningen her har selv store betænkeligheder ved udsigten til at skulle opleve det, der før var fri, vild natur bag elhegn sammen med heste, kvæg, elg eller bison. Hvad vil turisterne mene? Vil de blive væk - eller tør de gå rundt i indhegningerne for fremtiden?

Den danske befolkning siger NEJ TAK til naturnationalparker. JA TAK til naturoplevelser og vild natur, som vi gerne deler med vores tyske naboer.

Hvad mener mon turisterne i vores naboland mod syd, Tyskland, om evt. fremtidige indhegnede ferieoplevelser på den hidtil så frie danske vestkyst?

Se illustration "kun formel adgang" om planer for det, der hidtil har været frit tilgængelig natur på den jyske vestkyst https://www.tilgaengelignatur.dk/tilgngelighed2. Det er de barske fremtidsscenarier, hvis rewilder-filosofien får lov at tage herredømmet i Danmark - som det eneste land i Europa!!

Modstanden i DK vokser og vokser - og tiden er knap. Miljøministeren vil udpege naturnationalparkerne inden jul. Uden reel borgerinddragelse og med en lovgivning, der henover 2021 er tilpasset naturnationalparkerne både hvad angår naturbeskyttelse, dyrevelfærd, trafiksikkerhed, habitatsbekendtgørelse mv.

Gennemføres planerne, vil det få særdeles alvorlige konsekvenser for både danskerne og for tyske turister, som holder af den jyske vestkyst.

Anne-Mette Kristensen, Strandvejen 83c, Lildstrand

Mehr lesen

Leserbrief

Preben Bonnén
„Tyskland sænker valgretsalderen og Danmark bør gøre det samme“

Leserbrief

Frederik Christensen
„Hilfe gegen Bauchschmerzen“

Leserbrief

Helge Poulsen
„Kay von Eitzen viser vejen frem“

Leserbrief

Danske Pressepublikationers Kollektive Forvaltningsorganisation
„Fællesskaber kommer ikke af sig selv“

Leserbrief

Martin Christiansen
„Hej Marle Liebelt“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Solcelleparker“