Leserbrief

„Handicappede skal fri af kommunerne“

Handicappede skal fri af kommunerne

Handicappede skal fri af kommunerne

Jan Køpke Christensen
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Jan Køpke Christensen unterstützt den Vorschlag, den Kommunen die Verantwortung für die Verwaltung der Angelegenheiten von Menschen mit Behinderung zu entziehen.

Forslaget om at fjerne handicapområdet fra kommunerne har samlet 50.000 underskrifter fra borgerne. Det støtter vi i Nye Borgerlige!

Medborgere med handicap og pårørende oplever i dag, at kommunerne i alt for mange tilfælde administrerer i strid med loven. Konsekvensen er tragisk nok, at handicappede ikke får den hjælp de har brug for og krav på.

Ca. halvdelen af alle sager er behæftede med fejl og 42 procent af de sager, der ender i Ankestyrelsen, omgøres eller sendes tilbage til kommunen til en ny behandling.

I øvrigt er sagsbehandlingstiderne meget lange. Fristerne overskrides, og mennesker med handicap og deres pårørende kan berette om absurde afgørelser, der ser ud til at være kassetænkning i kommunerne.

Handicapområdet kom ind under kommunerne i 2007 i forbindelse med kommunalreformen. I dag ser vi, at det var en fejl, da kommunerne ganske enkelt ikke kan klare opgaven.

Mennesker med handicap og deres familier bliver taberne. Det skal vi ikke acceptere og der skal gøres noget. Noget nyt skal opbygges.

Nye Borgerlige ønsker mennesker med handicap en ensartet og anstændig behandling. De ting, der gælder for støtte og hjælp, skal være de samme, uanset handicap og uanset om man bor i Aabenraa eller Skagen.

Hvis man flytter over en kommunegrænse, skal man kunne tage sin hjælp med sig og ikke starte forfra ved at søge igen i den nye kommune.

Kommunernes fejlbehæftede sagsbehandlinger gør at vi i Nye Borgerlige vil oprette et nationalt fagligt råd, som vil få ansvaret for at tildele hjælp og ydelser til vore handicappede medmennesker.

Ydelser og hjælp skal finansieres over staten og fjernes fra den kommunale kassetænkning. Rådet skal etableres med teams i hele landet, så der ikke bliver langt til den nærmeste. Det er jo ikke en sag vi primært skal fokusere på - men et menneske.

Vi skal have nationale faglige råd der ansætter teams af fagpersoner der skal møde og vurdere den enkelte som et helt menneske, hvor alle aspekter af ens situation inddrages. Det være sig hensynet til pårørende, venner, boligsituation, funktionsnedsættelse, job, uddannelse osv.

Teamet følger den enkelte helt til dørs og bevilger den nødvendige hjælp og følger op med jævne mellemrum for at tilpasse hjælpen efter behov.

Kort sagt. Det skal være slut med mange kommunale sagsbehandlere, hvor den ene ikke ved, hvad den anden gør.

Jan Køpke Christensen
Folketings- og borgmesterkandidat for Nye Borgerlige
Løjt Storegade 19
6100 Aabenraa

Mehr lesen

Leserbrief

Martin Christiansen
„Eigentlich schade mit so einem Nachruf !“

Leserbrief

Nils Sjøberg
Nils Sjøberg
„Sammen om Lillebælt“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Skattekronerne skal prioriteres“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Erhvervsuddannede kontra akademikerne“

Leserbrief

Mogens Nielsen, Lügumkloster
„Sure gamle mænd“

Leserbrief

„TINKA", „Tinglev Forum"
„Tinglev – mere end du tror“