Leserbrief

„Den grønne omstilling kræver at vi alle tager ansvar“

Den grønne omstilling kræver at vi alle tager ansvar

Den grønne omstilling kræver at vi alle tager ansvar

Bürgermeister Jørgen Popp Petersen
Tondern/Tønder
Zuletzt aktualisiert um:
Bürgermeister Jørgen Popp Petersen Foto: Jane Rahbek Ohlsen

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Wer sich in der Diskussion über die Nutzung erneuerbarer Energie beteiligt, muss den guten Ton wahren und respektvoll miteinander umgehen. Das fordert Bürgermeister Jørgen Popp Petersen von der Schleswigschen Partei. Ein Stadtratsmitglied, ein Bürgermeister und ein Ausschussvorsitzender habe nur eine Stimme, wenn über Projekte entschieden würde.

Som borgmester er jeg oprigtig glad for det brede flertal i Kommunalbestyrelsen der i 2022 fandt sammen og tog ansvar med nogle politiske retningslinjer (tidligere guidelines), som blev en forudsætning for at vi nu konkret har 11 vind- og solarprojekter i planlægning.

Havde vi fortsat debatten hvor vi slap i 2021, ville vi efter min bedste overbevisning igen have slået en politisk kolbøtte omkring vedvarende energi (VE).

Målet er, at vi som Tønder kommune bliver en aktiv del af den grønne omstilling og derigennem en del af løsningen på klimakrisen. Samtidig bør investeringerne medføre en styrkelse af den lokale økonomi, der gør det attraktivt at bo og at drive virksomhed i Tønder kommune, fordi der bliver mulighed for at blive medejer af energiproduktionen.

Det ville være lettest - som så mange så mange andre steder - at sige nej til VE-projekter. Men med de politiske retningslinjer stiller vi som lokalpolitikere forventning om, at projektejerne tager ansvar for udviklingen. Det sker bl.a. ved at stille 40% af investeringerne til rådighed for lokalområderne, dvs. både private og erhverv.

Som kommunalbestyrelse vil vi sikre, at disse store investeringer giver lokalt afkast og udvikling, også for dem der ikke ønsker eller har mulighed for selv at investere.

I løbet af 2023 vil vi højst sandsynligt gentagne gange skulle debattere ovenstående emner, og det er både vigtigt og nødvendigt.

Jeg må derfor appellere til, at dem der deltager i debatten tager ansvar for at holde en ordentlig tone og benytte saglige argumenter.

Alt for ofte har vi desværre oplevet det modsatte, hvor en lille gruppe af debattører gentagne gange angriber enkelte politikere med uværdige argumenter.

Uanset om man er menigt kommunalbestyrelsesmedlem, borgmester eller udvalgsformand, så har alle kun en stemme i sidste ende.

Det er vigtigt, at alle har mulighed for at kunne deltage i debatten om et så vigtigt og indgribende emne som etablering af vedvarende energi. Jeg vil derfor appellere til, at det gøres i respekt for hinandens synspunkter, og jeg er samtidig overbevist om, at man spiller sig selv og sine argumenter af banen, hvis man ikke forstår den simple kunst at respektere hinanden.

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Paul Sehstedt
„Testwindräder vor Ballum sind reinster Klimairrsinn“

Leserbrief

Meinung
Baltser Andersen
„Lokalpolitikerne i Tønder Kommune må lære rettidig omhu“

Leserbrief

Meinung
Martin Lund
„Kongsmarkskandalen fortsat“

Leserbrief

Meinung
Torben Ravn
„Hvorfor har vi 31 byrådsmedlemmer?“

Leserbrief

Hanns Peter Blume
„Aufnahmestopp in der Praxis am Bahnhof“

Leserbrief

Meinung
Jan Køpke Christensen
„Vores dygtige landmænd“