Leserbrief

„Sønderjyllands smukkeste kirkegård“

Sønderjyllands smukkeste kirkegård

Sønderjyllands smukkeste kirkegård

Torben Ravn
Lügumkloster/Løgumkloster
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Torben Ravn bezeichnet die Kirche in Lügumkloster als eines der schönsten Gotteshäuser des Landesteils. Der Friedhof ist wiederum der schönste in Nordschleswig.

I Løgumkloster har vi en af landsdelens smukkeste kirker. Den blev bygget af Cistercienserne omkring år 1300 og står stadig, som en „Kæmpe“ klosterkirke midt i det flade marsklandskab

I mange år var den „lukket“ land som områdets borgere ikke havde adgang til, men de sidste århundreder har den været sognekirke for Løgumkloster og dermed tilgængelig for alle.  

Når jeg laver kultur-naturvandringer for Højskolen, tager jeg gerne kursisterne med igennem klosteret og kirken og slutter ved kirkegården. Jeg påstår da, at vi har landsdelens smukkeste kirkegård. Den bliver passet så fint og respektfuldt. 

Gangene mellem gravene er endnu befæstet med jord, som bliver revet efter behov. Alt bliver holdt enkelt og smukt i historisk stil. 

Her bliver der også  færre gravsteder, idet flere vælger en urnebegravelser.  Men kirken ønsker ikke disse åbne områder uden sten og beplantning, som man nu efterhånden kan opleve alt for mange andre steder i Sønderjylland. I stedet lader man det slettede gravsted beholde den eksisterende beplantning i form af træer eller buske og nøjes med at fjerne stenen.

Derved bevares kirkegården som en helhed, til glæde for både levende og døde. Løgumkloster kirkegård fortjener stor ros.  Her vises respekt for den kirkekultur som kirkegården er en naturlig del af.

Mange kirkegårde vælger i disse år at slette gravsteder ved at fjerne alt og omdanne dem til græsplæner uden funktion. Det er måske en nem løsning, men det er ikke en holdbar løsning hvis man ønsker at værdsætte kirkegårdene i fremtiden.

Torben Ravn, Mårbækvej 2 Ø.Terp, DK-6240 Løgumkloster

Der Friedhof in Lügumkloster Foto: Erik Christian Sigaard Christensen

Die in diesem Leserinnen- oder Leserbrief vorgebrachten Inhalte wurden nicht von der Redaktion auf ihre Richtigkeit überprüft. Sie spiegeln die Meinung der Autorin oder des Autors wider und repräsentieren nicht die Haltung des „Nordschleswigers“.

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Rikke Weng-Lauridsen
„Leve demokrati“

Leserbrief

Meinung
Baltser Andersen
„Offene Frage für Slesvigsk Parti“

Leserbrief

Meinung
Baltser Andersen, Jan Sørensen, Kim A. Petersen
„Politikervælde eller åbent Borgerdemokrati i Tønder“

Leserbrief

Meinung
Bjarne Madvig Christensen, Mary-Anna Wraae Grundt, Hans Otto Sørensen
„Hvordan ender Kongsmarkskandalen?“