Leserbrief

„Hvordan ender Kongsmarkskandalen?“

Hvordan ender Kongsmarkskandalen?

Hvordan ender Kongsmarkskandalen?

Bjarne Madvig Christensen, Mary-Anna Wraae Grundt, Hans Otto Sørensen
Röm/Scherrebek
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Eine Bürgerin und zwei Bürger befassen sich mit den verschiedenen Szenarien für das umstrittene Projekt in Kongsmark auf Röm (Rømø), in das sich die Klageinstanz für Umweltfragen eingeschaltet hat.

Ja, det er der næppe nogen, der ved i dag! JydskeVestkysten bragte den 24. marts nogle bud herpå, kaldet fire scenarier for mulige udviklinger og afslutninger. 

Det er en på alle måder fin analyse af situationen. Dog er det måske en idé at udvide perspektivet lidt. Især når der sammenlignes med en artikel i samme avis om den gigantiske kattepine, som Tønders Kommunalbestyrelse er kommet i med Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om, at der skal laves en screening for mulig VVM-pligt og andre relevante forhold.

De tre første scenarier beskriver, at Tønder Kommune efter denne screening, mulig VVM-rapport og lignende, sikkert meget modvilligt, godkender projekterne og udsteder nye, muligvis korrigerede byggetilladelser. Men, meget sandsynligt ankes disse efterfølgende både til Planstyrelsen, Civilstyrelsen og til Miljø- og Fødeklagenævnet, samt måske også Slots- og Kulturarvsstyrelsen. Afgørelserne her kan så både give Tønder Kommune medhold, delvist medhold, eller helt ophæve disse tilladelser, subsidiært hjemvise dem til fornyet behandling i kommunen igen. Udgangen heraf er således ganske uvis, og vel egentligt ganske umuligt at forudse.

Det 4. scenarie, at en VVM-rapport og en miljørapport viser, at byggerierne under ingen omstændigheder, selv efter mulige tilpasninger, kan godkendes, og derfor må fjernes fra området, og dette derfor skal reetableres som græsareal/naturareal, er derefter en absolut reel mulighed. Kommer der så et erstatningskrav og fra hvem? Sikkert. Dog er det jo en klar forudsætning for, at projektudviklerne kan få medhold i et sådant krav, at de har været i god tro, da de byggede husene og barakkerne. Og har de været det? Det har de næppe.

Derfor er det meget interessant, at de to projektudviklere på et møde med os i en af barakkerne den 13. september om eftermiddagen, i hvilket møde også deltog en anden person med interesse for sagen, under en diskussion om plangrundlaget for hele projektet og dets lovlighed, klart udtalte: „at de var da ganske klar over, at plangrundlaget ikke var i orden“. Ligesom de også sagde: „Men vi er da helt ligeglade, fordi vi har solgt projektet, og har fået vores penge:”

Og der kan da næppe heller herske tvivl om, at de, som meget erfarne projektudviklere, selvfølgelig også har været klar over, at grundlaget for byggetilladelserne var mangelfulde.

Og skal der nu, som en logisk følge af den nu påkrævede screeening, laves en VVM-rapport, mm., er dette for projektudviklernes regning og dermed for deres egne midler. Her er JV´s dækning af de økonomiske forhold i selve projektet i ugen før ret interessant at sammenholde med dette.

Og hvad nu, hvis afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet får opsættende virkning, så der hverken til poolhusene eller barakkerne, kan udstedes en ibrugtagningstilladelse, så de må tages i brug? Og altså ikke kan benyttes eller udlejes indtil videre. Hvad så?

Bjarne Madvig Christensen
Gesingvej 58
6780 Skærbæk

Mary-Anna Wraae Grundt
Sildestræde 11
Havneby, 6792 Rømø

Hans Otto Sørensen
Gårdkrogsvej 10
6780 Skærbæk

Die in diesem Leserinnen- oder Leserbrief vorgebrachten Inhalte wurden nicht von der Redaktion auf ihre Richtigkeit überprüft. Sie spiegeln die Meinung der Autorin oder des Autors wider und repräsentieren nicht die Haltung des „Nordschleswigers“.

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Torben Ravn
„Sønderjyllands smukkeste kirkegård“

Leserbrief

Meinung
Jutha Sandholdt Stryhn Lillian Sandholdt Petersen Flemming Sandholdt Henningsen
„Grotesk oplevelse efter mors død“

Leserbrief

Meinung
Harald Christensen og Torben Struck
„Solceller i Tønder midtby - NIX !“

Leserbrief

Meinung
Torben Ravn
„Tønder kommune gør det rigtige“