Leserbrief

„Avisen ved den digitale skillevej“

Avisen ved den digitale skillevej

Avisen ved den digitale skillevej

Helge Poulsen
Kolding/Apenrade
Zuletzt aktualisiert um:

Helge Poulsen fragt Chefredakteur Gwyn Nissen, ob es nicht möglich sei, einige „Nordschleswiger“-Artikel auch auf Dänisch zu veröffentlichen und somit auch Leser außerhalb Nordschleswigs zu erreichen? Gwyn Nissen antwortet, dass es derzeit keine derartigen Pläne gibt.

Det er vist tid til at gøre status over mindretallets avis.Redaktør Gwyn Nissen har efter en ret svag start som redaktør formået at producere en god avis med meget forskelligt stof.Især de forskellige tillæg såsom"WIR" er fremragende med hensyn til flotte indlæg og artikler med ,bl.a.,historisk indhold.Men,men ,men.Det hele skal jo foregå på tysk.Kan der ikke en gang blive plads til et par midtersider på dansk og nogle korte resumeer på dansk til vigtige artikler?Denne model fungerer jo perfekt i Flensborg Avis syd for grænsen,men er åbenbart en stor kamel at sluge for det tyske mindretals ledelse.Nu har jeg i årevis hørt på,hvorledes mindretallets ledelse agiterer vildt og inderligt for en "synliggørelse"af sig selv,men ikke samtidig nævner et ord om synliggørelse af flertalsbefolkningen,hvilket er noget selvmodsigende.Her i mindretallets"jubilæumsår"ville det da være en håndsrækning til flertallet,som ikke ligger inde med en bachelor i tysk, at åbne avisen for det danske sprog.Kom nu ikke med påstanden om,at dette ville betyde det tyske sprogs undergang,for det kan ikke passe.

Så hvilke tanker har redaktør Gwyn Nissen egentlig gjort sig med hensyn til at integrere læsere nord for Kongeåen,som afgjort kunne have interesse i hans avis?Jeg går da ud fra,at Gwyn Nissen betragter alle læsere som ligeværdige læsere og landsmænd,selv om disse kun behersker tysk på begynderniveau eller slet ikke.
Er jeg for naiv,når jeg forestiller mig,at avisen som et fornyende element med behørig hensyntagen til det danske sprog henvender sig til alle fra Skagen til Gedser,fra Lemvig til Nakskov og fra Esbjerg til Gilleleje?

Helge Poulsen, Snerlevej 48, 6000 Kolding

Antwort von Chefredakteur Gwyn Nissen:

Kære Helge Poulsen, tak for dine tanker om vores fremtid. At „Flensborg Avis“ har både danske og tyske tekster samt resumeer, er historisk betinget, idet det danske mindretal i Sydslesvig også havde en tysksproget avis – siden samlede man mindretallets aviser i „Flensborg Avis“, der derved både har dansk og tysk indhold.

„Der Nordschleswiger“ har derimod altid været tysksproget, og der har hidtil ikke været noget ønske fra mindretallet om, at der også skulle være danske tekster/resumeer (udover læserbrevene). Det har heller ikke stået øverst på chefredaktørernes ønskelister, da det dels er forbundet med ekstra arbejde, der ganske enkelt ikke står mål med effekten. Vi ville som avis og mindretal ikke få noget ud af at bruge kræfter på danske tekster (læs = flere abonnenter).

Så kan du med rette spørge, om vi ikke i fremtiden ville kunne få flere læsere, når nu vores indhold ligger gratis på nettet. Udfordringen er til dels den samme, nemlig at det vil være en ekstra udgift eller at vi skulle flytte medarbejdere fra den nuværende dækning over i en oversættelsesfunktion. Og da er mit budskab og min holdning, at vi primært er til for det tyske mindretal, som vi skriver for og til. Derfor vil jeg ikke flytte medarbejdere eller pålægge dem ekstra arbejde ifm. oversættelser.

Af og til sender vi dog oversatte artikler til Ritzau, som i et vist omfang bliver bragt i flertalsmedierne. I forhold til mindretallets „agiteren”, så har jeg aldrig oplevet, at mindretallets repræsentanter er gået af vejen for en offentlig diskussion i flertalsmedierne.

Til gengæld betyder teknologien, at man sagtens kan få en forståelse for indholdet, hvis man lader google oversætte vores tyske tekster til dansk. Det har intet med sproglig kvalitet at gøre, det er vi enige i, men det giver dog forståelse og mening for de, der slet ikke kan tysk. Vores erfaring er dog, at mange danskere i Sønderjylland stadig kan lidt tysk og dermed forstår vores tekster – det kan vi se ud fra de reaktioner vi blandt andet får på de sociale platforme.

Men endnu engang tak for forslaget. Tiderne ændrer sig og man ved aldrig, om mindretallet kommer på andre tanker i forhold til at servicere flertalsbefolkningen.

Gwyn Nissen, chefredaktør

Mehr lesen

Leserbrief

Hanne Birgitte Dalgaard
„Jeg tror på gulerod fremfor pisk“

Leserbrief

Nils Sjøberg
„Tyskundervisning skal styrkes“

Leserbrief

Jørgen Popp Petersen, SP-Stadtratsvertreter
„Med 120 km/h mellem Niebüll og Esbjerg“

Leserbrief

Vibeke Syppli Enrum
„Nu er den gal igen - med misbrug af offentlige midler“

Leserbrief

Gunnar Pedersen, Aabenraa
„Spændende udvikling på Kilen“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Protesebrugere skal behandles anstændigt“