Leserbrief

„Jens-Peter Bonde in memoriam“

Jens-Peter Bonde in memoriam

Jens-Peter Bonde in memoriam

Helge Poulsen
Kolding
Zuletzt aktualisiert um:

Helge Poulsen schreibt einen Leserbrief zum Tode von Jens-Peter Bonde.

Jens-Peter Bonde forlod denne verden alt for tidligt kun 73 år gammel.Jens-Peter vil altid blive mindet for sit store engagement vedrørende Danmarks forhold til EU.Han startede med at repræsentere Folkebevægelsen mod EF, der allerede før afstemingen i 1972,men også sidenhen igangsatte den kritiske vurdering af medlemskabet, som jo desværre i nutiden har vist sig fuldt berettiget.Jens -Peter var respekteret i vide kredse for sin indsats og viden, ikke mindst blandt politiske modstandere.Tidligere finansminister Poul Møller (De Konservative)roste ham i høje toner.

Da debatten om EU efterhånden var ved at stagnere i et fastlåst "pro et contra", blev Junibevægelsen grundlagt i 1992,og her koncentrerede man sig om at diskutere, hvad og hvordan man kunne bruge EU-medlemskabet på bedste vis.Det var en pragtfuld tid, som jeg sent skal glemme.Folk fra alskens partier og grupperinger var repræsenteret, og vi kunne frit diskutere uden hele tiden at skulle skele til de andres politiske ståsted.Det handlede nemlig om sagen og ikke om personer.Især lagde man mærke til en gruppe af meget kvalificerede personer, der havde forladt De Radikale, som pludselig havde slået en kolbøtte rent politisk og var ved at gøre EU til et næsten religiøst projekt, hvad der desværre senere skulle fremstå i al sin gru.De frafaldne medlemmer fandt i Junibevægelsen et åndeligt fristed.Selv om vi aldrig hengav os til persondyrkelse, blev Jens-Peter dog lidt af et ikon i kraft af sin ubestridelige kompetence og hele 29 år i Europa-Parlamentet.Jeg mødte ham masser af gange ved arrangementer på dansk jord, men også i Bruxelles.

Junibevægelsen blev senere opløst, men lever faktisk i stort omfang videre gennem DEO=DEMOKRATI I EUROPA, der jo siger alt om den udprægede EU-skepsis, der findes på tværs af alle partier.Debatten fortsætter for fuld skrue, hvilket ethvert tænkende væsen kan indse nødvendigheden af.Men ingen bør glemme, at det var og er Folkebevægelsen mod EF, der for år tilbage gav bolden op til den kritiske debat om det nuværende EU.Jeg vil derfor slutte af med at citere en typisk strofe i en af bevægelsens kampsange rettet mod de helt euforiske EF-tilhængere med, bl.a., De Radikales Hilmar Baunsgård som frontfigurer:

"De sku' have givet dem en Bodil

for det bedste skuespil i år.

De sku' have haft den, fordi de er så gode til

at få løgnen til at ligne Fadervor".

Kære Jens-Peter.Tak for din indsats og hvil i fred.Vi vil altid mindes dit ægte engagement i en god sags tjeneste og ikke mindst dit folkelige sindelag.

Helge Poulsen, 6000 Kolding

Mehr lesen

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Åbenhed varer længst kære socialdemokrater“

Leserbrief

Hanne Birgitte Dalgaard
„Jeg tror på gulerod fremfor pisk“

Leserbrief

Nils Sjøberg
„Tyskundervisning skal styrkes“

Leserbrief

Jørgen Popp Petersen, SP-Stadtratsvertreter
„Med 120 km/h mellem Niebüll og Esbjerg“

Leitartikel

Cornelius von Tiedemann
Cornelius von Tiedemann Stellv. Chefredakteur
„Wilde Pläne der Regierung bringen den Stein ins Rollen“