Offener Brief

„Tønder Kommune“

Tønder Kommune

Tønder Kommune

Bernd Carstensen
Hoyer/Højer
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Bernd Carstensen will wissen, wer bei Sturm die Tore der alten Schleuse in Hoyer schließt. Carstensen beschwert sich, dass seine wiederholt gestellte Frage nicht von der Kommune beantwortet wird. Ein Mitarbeiter der Kommune habe ihm geantwortet, dass diese Aufgabe von einem Mann aus dem Nahbereich übernommen wurde, der Ahnung habe. Reicht das im Katastrophenfall, fragt Carstensen in einem Brief an die Stadtratsmitglieder, den Deichverband und die Bereitschaftsbehörde.

Tønder Kommune.

Fra starten af april måned er der flere gange forsøgt, at få oplysninger om den person, der skal lukke Højer Sluses stormporte ved udsigt til en katastrofal stormflod. I forbindelse med lukningen af stormportene udtaler en af kommunens medarbejdere, at: ”Selve det praktiske udføres af en lokal mand, der har godt kendskab til slusen”.

Sikkerheden for, at slusens stormporte lukkes på en forsvarlig måde kan betyde liv og død for tusindvis af mennesker. Derfor er det vigtigt for de stormflodstruede borgere, at de har vished for, at det er et stabilt engagement til sluselukningen. Der ønskes oplysning om den omtalte person: Vedkommendes kendskab til slusens funktion, uddannelse, en evt. substitut ved fravær pga. ferie, sygdom el.lign, omtrentlig bopæl, aflønning, med meget mere, der kan have betydning for lukningen af stormportene. Miljøministeren er spurgt. Han henviser til lokale myndigheder. Digelagets og kommunens manglende reaktion på spørgsmålene er helt uforståelige.

Trods adskillige rykkere har Tønder Kommune altså ikke villet/kunnet besvare spørgsmålene ang. lukningen af Højer Sluses stormporte ved en evt. stormflod.

Hvorfor vil/kan Tønder Kommune ikke svare på de stillede spørgsmål eller i det mindste meddele, hvorfor man ikke vil/kan svare på spørgsmålene.

Til orientering sendes kopi af denne skrivelse til dagspressen, Tønder Kommunalbestyrelse, Digelaget og Beredskabsstyrelsen ved Brand og Redning for måske alternativt ad den vej at kunne få svar på spørgsmålene.

Bernd Carstensen
Klintvej 19
6280 Højer

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Paul Sehstedt
„Testwindräder vor Ballum sind reinster Klimairrsinn“

Leserbrief

Meinung
Baltser Andersen
„Lokalpolitikerne i Tønder Kommune må lære rettidig omhu“

Leserbrief

Meinung
Martin Lund
„Kongsmarkskandalen fortsat“

Leserbrief

Meinung
Torben Ravn
„Hvorfor har vi 31 byrådsmedlemmer?“