Leserbrief

„Jeg vil gerne give jer en uforbeholden undskyldning“

Jeg vil gerne give jer en uforbeholden undskyldning

Jeg vil gerne give jer en uforbeholden undskyldning

Allan Svendsen
Tondern/Tønder
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Allan Svendsen ist Mitglied der Partei Nye Borgerlige und Teil des Kommunalrates. In seinem Beitrag bitte er dafür um Entschuldigung, dass er einem Bebauungsplan zugestimmt hat, von dem ihm nicht alle geplanten Punkte bekannt gewesen seien.

Undskyld Rømø !

Den 27 Oktober 2022 godkender jeg og en samlet kommunalbestyrelse forslag til Lokalplan og Kommuneplantillæg for Kongsmark. Alt var i overensstemmelse med gældende lovgivning, og derfor kun en formalitet fik vi at vide.

Formålet skulle blandt andet være, at optage bevaringsværdige bygninger og højne den arkitektoniske kvalitet i området og sikre en rød tråd gennem bebyggelsen baseret på den stedlige arkitekturarv, således at sikre opretholdelsen af Kongsmarks visuelle karakter som egentlig by.

Hvad vi derimod ikke fik at vide, var at bygningshøjden blev øget fra 5 meter til 6,5 meter, for at imødekomme et projekt. Vi fik heller ikke at vide, at der forelå et projekt. Og vi fik ej heller at vide, at der ville blive givet en byggetilladelse til et sådant projekt dagen efter… .

Jeg kunne som en af mine byrådskollegaer her i avisen har gjort, blot opfordre jer til at smile, og så vende den anden kind til. Det gør jeg ikke.

Jeg vil gerne give jer, kære Rømsere og Kongsmarkere en uforbeholden undskyldning.

Havde jeg vidst, hvad jeg ved i dag, havde jeg aldrig stemt for lokalplanen.

Var jeg blevet orienteret om dette projekt, der tydeligvis lå klar, inden vi godkendte lokalplanen, havde jeg aldrig stemt for.

Havde jeg haft kendskab til planerne for Kongsmark havde jeg aldrig stemt for.

Kære alle, ingen af disse oplysninger blev jeg gjort opmærksom på, havde de tilgået sagen havde jeg stemt nej.

Undskyld.

Allan Svendsen
Medlem af kommunalbestyrelsen for
Nye Borgerlige Tønder kommune
Vestervej 13
6792 Rømø

Mehr lesen

Leserbeitrag

Rudern
Christoph Ullisch
„Déjà-vu von der Seitenlinie aus “

Leserbrief

Meinung
Jesper Steenholdt
„Stort tilbageskridt for Tønder“

Leserbrief

Meinung
Bjarne Lund Henneberg
„Det gode skib Tønder, kommer til at mangle en havn“

Gastbeitrag

Astrid Cramer-Kausch und Ole Cramer
„Erntedank buchstabieren, fühlen und feiern“