Leserbrief

„Hvem ejer landskabet i Tønder Kommune?“

Hvem ejer landskabet i Tønder Kommune?

Hvem ejer landskabet i Tønder Kommune?

Torben Ravn, Osterterp
Osterterp/Øster Terp
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Aus der Sicht von Torben Ravn haben Solaranlagen und „Meereswindparks“ nichts mit gewöhnlichen landwirtschaftlichen Betrieben zu tun, sondern es handele sich um Industrieanlagen. Er warnt davor, die offene Landschaft an Energie-Spekulanten zu verkaufen.

Den danske stat ejer Tønders undergrund, så snart vi kommer dybere ned end 10 meter. Den danske stat ejer havet, så snart vi når længere ud end 10 km ud fra kysten. De første 10 km er kommunen planlægningsmæssig ansvarlig for. Luftrummet over Tønder, er staten også ansvarlig for, jeg ved blot ikke fra hvilken højde?

Alle ejer vi vore statsskove, strande, vandløb og andre offentlige arealer. Indimellem har vi så de private jordejere. Nogle ejere har store besiddelser op til 500 ha, andre ejer måske en matrikel på 500 kvadratmeter. Samlet ejer vi det, som vi opfatter som Tønder kommunes åbne landskab.

Dette landskab er vort fælleseje. Her har den lodsejer som ejer 500 ha ikke mere at sige end den som ejer 500 kvadratmeter.

Det er klart, at enhver landmand må drive sine jorde som han ønsker, når bare det foregår lovligt. Men at opsætte solpaneler og Havvindmøller, har intet med normal landbrugsdrift at gøre, der er tale om industrivirksomhed.

Ingen kan tillade sig at sælge vort åbne landskab på en auktion for energi spekulanter. Tønder byråd kan ikke tillade sig at sælge vort landskab uden at høre befolkningen. Thomas Ørting har her ikke flere beføjelser end alle andre.

Venstre i Tønder kommune har lovet, at der vil blive afholdt folkeafstemninger, inden man påbegynder opsætning af vindmøller eller solceller.

Jeg håber meget, at Venstre holder dette løfte, for ingen ejer vort landskab udover os som bor i det.

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Bernd Carstensen
„Tøndermarsken“

Leserbrief

Jesper Steenholdt
„Vandmiljøet og biodiversiteten styrkes i Travsted“

Leserbrief

Meinung
Karsten Drøjdal
„Proaktiv und verantwortungsbewusst“

Leserbrief

Meinung
Thomas Ørting Jørgensen
„Replik på vegne af hele Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget“

Diese Woche in Kopenhagen

Walter Turnowsky ist unser Korrespondent in Kopenhagen
Walter Turnowsky Korrespondent in Kopenhagen
„Ein Prost auf die Inflation“

Voices – Minderheiten weltweit

Jan Diedrichsen
Jan Diedrichsen
„Deutsch-Sorbische Lyrik: Kito Lorenc geehrt“