Leserbrief

„Øget tillid og ansvar til de ansatte!“

Øget tillid og ansvar til de ansatte!

Øget tillid og ansvar til de ansatte!

Thomas Vedsted
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:
Thomas Vedsted aus Gramm Foto: Ute Levisen

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Der parteilose Kommunalratsabgeordnete Thomas Vedsted plädiert dafür, den kommunal Beschäftigten mehr Handlungsspielraum einzuräumen – zum Besten für die Bürgerinnen und Bürger.

I lyset af den nyligt indgåede økonomiaftale imellem regeringen og KL vil jeg udtrykke min overbevisning om, at Haderslev kommune har potentialet til at øge trivsel og velfærd blandt sine borgere ved at arbejde smartere med mindre administration og øget tillid og ansvar til de ansatte.

I disse tider med knappe ressourcer og øgede krav til kommunale ydelser er det afgørende, at vi tænker innovativt og effektivt.

Ved at reducere den administrative byrde og fokusere på kerneopgaverne kan Haderslev kommune frigøre ressourcer, der kan bruges på at forbedre velfærden for borgerne.

En af vejene til dette er at øge tilliden til og ansvarligheden hos de ansatte. Ved at give medarbejderne større beslutningskompetence og handlefrihed kan de bedre tilpasse deres arbejde til borgernes behov og skabe en mere effektiv og smidig kommunal service.

Samtidig bør der investeres i ny teknologi og digitale løsninger, der kan automatisere rutineopgaver og frigøre tid til mere meningsfuldt arbejde. Dette vil ikke kun øge produktiviteten, men også skabe større arbejdsglæde og engagement blandt medarbejderne.

Haderslev kommune har allerede taget skridt i den rigtige retning, men der er stadig plads til forbedringer. Ved at arbejde smartere med mindre administration og øget tillid og ansvar til de ansatte kan Haderslev opnå en mere effektiv og velfungerende kommune, der bedre kan imødekomme borgernes behov.

Haderslev kan godt!

Kommunalbestyrelsesmedlem
Thomas Vedsted
Søndervang 7
6510 Gram

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Svend Brandt
„Dansen om den varme grød“

Leserbrief

Meinung
Frank Truelsen
„Har Kommunalbestyrelsen i Haderslev opgivet at bestyre?“

Leserbrief

Meinung
Christel Petersson
„Zweisprachige Ortsschilder: Die Zeit ist reif!“

Leserbrief

Meinung
Henrik Rønnow
„Odinsgården: Offener Brief an Bürgermeister“