Leserbrief

„Juristische Untersuchung – ein demokratisches Problem“

Juristische Untersuchung – ein demokratisches Problem

Juristische Untersuchung – ein demokratisches Problem

Jørgen Holstener Larsen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Die Haderslebener Volkssozialisten sind gegen die von der Sozialdemokratie vorgeschlagene kommunalpolitische Anwaltsuntersuchung der Verwaltung im Fall des Ex-Leiters der Louiseskole. Derlei Untersuchungen unterminieren die Demokratie, meint SF.

Unsere Leserbriefe spiegeln die persönliche Meinung des Autors bzw. der Autorin wider. Die hier aufgeführten Argumente und Informationen wurden von unserer Redaktion nicht faktengeprüft.

SF støtter ikke den kommunale, politiske advokatundersøgelse af forvaltningen, som foreslået af Socialdemokratiet. Der er flere årsager til, at advokatundersøgelser er et vildskud. Værd at nævne er, at Danmarks uafhængige juridiske tænketank, Justitia, maner til forsigtighed - især i sager som denne. Sådanne undersøgelser kan potentielt udgøre et demokratisk problem og i tilfældet hér, er forslaget alene resultat af bl.a. Socialdemokraternes manglende politisk handling.

Man risikerer en politisering af retsprocessen. Dette kan underminere retssikkerheden og objektiviteten i undersøgelserne, da politiske hensyn kan påvirke konklusionerne og resultaterne. Det så vi ved Nordic Waste sagen, der helt frikendte Randers kommune for ansvar, selv om senere fremkomne oplysninger tegner et noget anderledes broget billede. Advokatundersøgelser kan - og gør det ofte, mangle den nødvendige uafhængighed. Den som er afgørende for tillid til resultatet. Hvis undersøgelsen udføres af eller på vegne af udvalgte økonomiudvalgspolitikere, kan der opstå tvivl om undersøgelsens objektivitet og upartiskhed. Spild af skatteborgernes penge.

Den partiskhed, hvor resultaterne bliver påvirket af politiske interesser og/eller agendaer, er der meget stor risiko for vil præge denne sag.

Konklusionerne vil, sandsynligvis, blive forvrænget eller selektivt præsenteret for at understøtte en bestemt politisk dagsorden - den, der hidtil har fredet og slået ring om en kommunal forvaltningsdirektør. Dette kan underminere tilliden til det kommunale demokrati som helhed.

I SF findes det vigtigt at sikre, at undersøgelser af kommunale forvaltninger udføres på en upartisk og uafhængig måde for at bevare tilliden til det lokale demokrati. Det er på tide, at det kommunale tilsyn med kommuner under Ankestyrelsen bringes ind i sagen. Tilliden til det kommunale demokrati sikres næppe ved nogen af de foreslåede modeller.
 

Jørgen Holstener Larsen
Højgade 5
6100 Haderslev
Bestyrelsesmedlem SF Haderslev

Mehr lesen

Leserbeitrag

Meinung
Eric Vesterlund
„Mindeord over Claus Andersen“

Nachruf

Meinung
Eric Vesterlund
„Claus Andersen in memoriam“

Leserbrief

Meinung
Frank Truelsen
„Har politikerne glemt, hvem de repræsenterer?“

Leserbrief

Meinung
Flemming Elmdal Kramer
„Så fik den lille ræv Bamseline fred! Eller gjorde hun?“