Leserbrief

„Har Kommunalbestyrelsen i Haderslev opgivet at bestyre?“

Har Kommunalbestyrelsen i Haderslev opgivet at bestyre?

Har Kommunalbestyrelsen i Haderslev opgivet at bestyre?

Frank Truelsen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Frank Truelsen von den Volkssozialisten kritisiert mangelnde Transparenz und Information in der Kommune Hadersleben.

Unsere Leserbriefe spiegeln die persönliche Meinung des Autors bzw. der Autorin wider. Die hier vorgebrachten Argumente und Informationen wurden von unserer Redaktion nicht faktengeprüft.


Økonomiudvalget i Haderslev Kommune har tirsdag den 20. februar holdt møde, hvor et af punkterne på dagsordenen var Evaluering af kompetencefordelingen i personalesager. Her drøftede man bl.a. orienteringspligten fra forvaltningens side.

I referatet fra udvalgsmødet fremgår det at ”Der er i forslaget ikke lagt op til, at Økonomiudvalg og stående udvalg skal orienteres om verserende sager efter en fast regel, som indskrives i kompetenceplanen. Der vil som hidtil ske en orientering i sager, som efter forvaltningens skøn har politisk interesse ligesom det også er tilfældet på andre sagsområder.” Jeg bider mærke i SOM HIDTIL.

Dvs. alt er ved det gamle…

Bevares – det præciseres, at forvaltningen orienterer fagudvalg om sager, som skønnes at have politisk interesse. Men det er forvaltningen selv (og dermed direktøren) der skønner – præcis som det allerede er i dag.

Og en præcisering er vel bare en formel måde at sige ”Husk nu at give besked en anden gang…”?

Der er intet nyt under solen… Det er stadig forvaltningen (direktøren) der vurderer hvad politikerne skal vide noget om, og hvad ikke.

Men er politikerne egentlig interesserede i at vide?

Jeg hæfter mig ved passagen i referatet: ”KL kender ikke til praksis, hvor Økonomiudvalget orienteres løbende om verserende personalesager. Praksis er normalt den, at stående udvalg eller Økonomiudvalget orienteres om sager, hvor forvaltningen vurderer, at der kan være behov for det. Det kan være sager, hvor der er mistanke om strafbare forhold, arbejdsskadesager eller personalesager på et vist lederniveau. Det er dog orienteringer som ikke nødvendigvis følger af en kompetenceplan, men hvor forvaltningen skønner, at det politiske niveau bør orienteres.”

Jo flere gange jeg læser passagen, des mere skræmmende synes jeg det lyder…

Jeg læser det ikke blot som en fraskrivelse af ansvar, men også en overdragelse af beslutningsmandat og dermed magt til forvaltningen – og det er bestemt ikke det jeg forstår ved en politisk ledet Kommune, som Haderslev påstår at være… tværtimod.

Ligger der ikke veldefinerede retningslinjer om orienteringsforpligtelsen på skrift som forvaltningerne skal bruge som rettesnor, og som de kan stilles til ansvar for ikke at efterleve, sker der ingen ændringer. Og der vil fortsat være ikke blot mulighed men også risiko for at en betændt sag kan skjules for politikerne, uden at det vil medføre andet en handlingslammelse på det politiske niveau.

Kunne man forestille sig en hvilken som helst privat virksomhed, hvor direktøren selv bestemmer hvad bestyrelsen skal informeres om? Nej vel…

Jeg kan faktisk på ingen måde forstå, at politikerne i ØK ikke kan se det groteske i at bruge tid og energi på at diskutere og beslutte noget som det ovenstående, der i sig selv er grotesk.

Frank Truelsen
Øsby Kirkevej 8
6100 Haderslev

 

 

 

 

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Henrik Rønnow
„Hilsen til forårssolen“

Leserbrief

Meinung
Henrik Rønnow
„Tillid og troværdighed“

Leserbrief

Meinung
Jørgen Holstener Larsen
„Juristische Untersuchung – ein demokratisches Problem“

Leserbrief

Meinung
Svend Brandt
„Dansen om den varme grød“