Leserbrief

„En fin oplevelse“

En fin oplevelse

En fin oplevelse

Kaj Kongsted
Süderwilstrup/Sønder Vilstrup
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Kaj Kongsted beschreibt seine Eindrücke von dem deutsch-dänischen Gottesdienst in Süderwilstrup.

Der ligger en historie bag de årlige „Strand Kirke Gudstjenester”. Der har været en mange år rig tradition, oftest en sensommer søndag i august, som afholdes på en græsmark, omkranset af skovpartier ved Kelstrup Strand. 
Der var sidst i 1940 erne planer om at bygge en „Strand Kirke” på grunden. Der blev samlet et større beløb ind til formålet. Målet er dog aldrig blevet realiseret. Det er nok tvivlsomt, om ikke tiden og behovet for en decideret „Strand Kirke” i sommerhusområdet Kelstrup-Hejsager strande nogensinde bliver en realitet. 
Der er dog bestandig en interesse for at holde en „Strand Kirke Gudstjeneste” en gang årlig under fri himmel og på den mark/grund, som ejes af „Strand Kirke fonden” og hvis midler administreres af „Strand Kirke Udvalget“.

 

Etwa 40 Menschen nahmen am Gottesdienst teil. Foto: Kaj Kongsted

Således også i 2021, hvor søndag d. 8/8, kl. 14.00 var udset til begivenheden, og hvor såvel HGV Pastorat (Halk-Grarup-Vilstrup kirkesogne) og sognepræst Lars Peter Melchiorsen og pastor Martin Witte (Nordschleswigsche Gemeinde), hat stået for den gejstlige del af gudstjenesten, i år suppleret af organist Knud Jansfort, trompetist Jens Morten Munck og kirkesanger Maren Reuss Andersen. 
Vejrguderne havde lige før og især lige efter gudstjenesten udgydt kaskader af store regndråber over græsmarken.  Men i tiden kl.14.00 – 15.00 holdt de inde, og gudstjenesten blev afviklet både meningsfuldt og naturskønt. Med kombineret klokke, musik, alter funktioner fra et hvidt beduintelt. Og hvor der foruden var rejst et trækors.

Der  var indlednings musik.  Indlednings bøn.  Første salme: Måne og sol.  Sognepræst Lars Peter Melchiorsen læste fra 5. Mosebogs 6. kapt. versene 4-5.  Og fra Markusevangeliet 12 kapt. versene 29-31.  Vi var fælles om at sige „Trosbekendelsen” samtidig på både dansk og tysk.  Og vi sang salmen: Guds kærlighed”. Pastor Martin Witte holdt prædikenen skiftevis på dansk og tysk, på baggrund af førnævnte læsninger. 

Han fortalte om en sejltur, i en skøn natur, og supplerede sine prædiken ord, med forskellige effekter, såsom bl.a. et skibs anker o.l.  Han nævnte de mange gravsten man ser rund på vore kirkegårde, med symbolerne „Kors, Anker og Hjerte”, for „Tro, Håb og Kærlighed”. Ligesom han nævnte den Jødiske tros bekendelse og ordene: „Du skal elske din Gud af hele dit hjerte, og din næste som dig selv”.
Pastor Martin Witte går på pension i nær fremtid og gav til sidst i sin prædiken sognepræst Lars Peter Melchiorsen et tændt lys som symbol på det gode samarbejde der er mellem HGV. Pastorat og Nordschleswigsche Gemeinde. 
Vi sang salmen: „Nu bede vi den Helligånd”.  Og Lars Peter Melchiorsen forestod nadverliturgien, hvorunder vi sang salmen: „Lad os bryde brødet sammen ved hans bord”.  Og „Strand Kirke Gudstjenesten” sluttede med „Bøn og Velsignelse”, salmen „Gak ud min sjæl betragt med flid”, samt afslutningsbøn og musik.

Vi havde fået opfordring om hver især at tage kaffe-kurv med. Under nydelsen af den underholdt Nordschleswigsche Gemeindes sangkor.  TAK for en fin og meningsfuld oplevelse, denne sensommer søndag!

 

Mehr lesen

Leserbeitrag

Meinung
Eric Vesterlund
„Mindeord over Claus Andersen“

Leserbrief

Meinung
Frank Truelsen
„Har politikerne glemt, hvem de repræsenterer?“

Leserbrief

Meinung
Flemming Elmdal Kramer
„Så fik den lille ræv Bamseline fred! Eller gjorde hun?“

Leserbrief

Marie Skødt
„Bare whistleblower-ordningen havde vist sit værd!“