Nachruf

„Mindeord over Jørgen Arnov“

Mindeord over Jørgen Arnov

Mindeord over Jørgen Arnov

Helge C. Jacobsen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:
Helge C. Jacobsen Foto: Ute Levisen

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Helge C. Jacobsen würdigt das Engagement des verstorbenen Oberlehrers Jørgen Arnov, dessen Verdienst unter anderem die Bewahrung historischer Gebäude in Hadersleben ist.

Den 13. april 2021 sov BY & LAND HADERSLEVs æresmedlem, tidligere overlærer og konsulent Jørgen Arnov stille ind, 90 år gammel på et plejehjem i Aarhus.

I 1963 var der stærke kræfter i Haderslev, der ønskede at nedrive ejendommene Torvet 4 og 5 samt Apotekergade 1 for i stedet at opføre en moderne forretningsejendom på grundene. Men en række fremtrædende personer i købstaden kæmpede en stor kamp for at få reddet disse tre smukke og karakteristiske bygninger. De arbejdede for en fredning samt efterfølgende restaurering. Resultatet kan enhver iagttage i dag. Vi glæder os hver gang, vi står på Torvet og ser disse tre huse.

Jørgen Arnov, den unge lærer fra Haderslev Realskole, var blandt dem, der kæmpede en kamp for husenes redning. I 1964 var han sammen med sin kollega Kaj E. Martinussen, socialinspektør Olav Christensen, arkitekt Asger Sorgenfri, museumsinspektør Hans Neumann, advokat Hans Thyssen og malermester H. C. Carstensen med til at stifte „Selskabet til Bevarelse af Gamle Bygninger i Haderslev”, den forening, der i dag hedder BY & LAND HADERSLEV.  Jørgen Arnov blev indvalgt i første bestyrelse, hvorefter han blev genvalgt mange gange.

Med sin store arbejdskraft har Jørgen Arnov været medvirkende til at byens borgere fik sans for de gamle bygningers historiske og arkitektoniske værdier, at byens sjæl ligger i dens materielle historie. Jørgen Arnov skal have en stor ære for, at kulturarvsværdier i Haderslev blev sikret.

Æret være Jørgen Arnovs minde.

Helge C. Jacobsen
formand for BY & LAND HADERSLEV

 

Mehr lesen

Leserbeitrag

Meinung
Eric Vesterlund
„Mindeord over Claus Andersen“

Leserbrief

Meinung
Frank Truelsen
„Har politikerne glemt, hvem de repræsenterer?“

Leserbrief

Meinung
Flemming Elmdal Kramer
„Så fik den lille ræv Bamseline fred! Eller gjorde hun?“

Leserbrief

Marie Skødt
„Bare whistleblower-ordningen havde vist sit værd!“