Leserbrief

„Nej tak til nok en motorvej hen over vores hoveder i Snoghøj og Erritsø“

Nej tak til nok en motorvej hen over vores hoveder i Snoghøj og Erritsø

Nej tak til nok en motorvej hen over vores hoveder

Karsten Byrgesen
Fredericia
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Wir müssen größer, anders und nachhaltiger denken, als noch eine Autobahn und mehr Verkehr durch bestehende Wohngebiete in Snoghøj und Erritsø zu führen, kritisiert Karsten Byrgesen, Kandidat für das Europaparlament sowie Regionsrats- und Stadtratsmitglied i Fredericia für die Neue Bürgerliche.

Det er med umådelig tristhed jeg noterer mig, at der seriøst overvejes at bygge en 3. Lillebæltsbro eller en tunnel i Snoghøj, der i begge tilfælde vil ramme og skade både mennesker og natur på begge sider af Lillebælt. Der er politisk set tavshed. Det er det fordi næsten alle Folketingets partier står bag Infrastrukturplan 2035, der støtter op om at afdække, hvor den 3. forbindelse kan etableres. Nye Borgerlige er ikke med i forligskredsen. Derfor har vi frihed til via bl.a. dette indlæg at sætte os hårdt imod, at villakvarterer, skove, fritidsområder, flora og fauna skal vige for en Christiansborg „dille“. Der skal tænkes større og anderledes og mere bæredygtigt end at føre mere motorvej og trafik igennem eksisterende beboelsesområder i Snoghøj og Erritsø.

Fredericia er i forvejen belastet af at være et trafikalt knudepunkt med jernbane, veje og en stor dybvandshavn. Vi står ikke desto mindre med en stærk infrastruktur, og de klare fordele der også knytter sig til at være geografisk i centrum. Men det er ikke hensigtsmæssigt at blive udsat for den udvidelse af motorvejsnettet som forligskredsen ønsker.

Det er Nye Borgerliges opfattelse, at en markant udvidelse, vil være direkte skadeligt for menneskers trivsel, miljøet og folkesundheden. Støj er skadelig og vedvarende larm er sygdomsprovokerende. Fredericia er støjplaget, hvilket er tydeligt når man nærmer sig motorvejen eller Nordbyen.

Politikere taler om støjskærme, men der findes ikke et tryllepulver der kan fjerne støjen – altså støjskærme. Rejsning af støjskærme vil kun i mindre grad nedsætte generne fra en intensiv trafik. Høje og bastante mure skæmmer naturen, tager udsigten og bliver en evig påmindelse om alt det vi ikke bryder os om.

Helt praktisk er det svært at se, hvorledes 4-6 ekstra motorvejskørebaner skal passes ind i det sydlige Fredericia.

Den politiske ro hviler ildevarslende tavst over projektet, fordi alle byrådets partier med undtagelse af Nye Borgerlige er med i forligskredsen.

Vejle vandt i fællesskab deres kamp mod et brovanvid som nu er rykket til Fredericia.

Mehr lesen

Voices – Minderheiten-Welt

Jan Diedrichsen
Jan Diedrichsen
„Zwei Jahre Angriffskrieg: Oppositionelle und Minderheiten zahlen in Russland den höchsten Preis“

Diese Woche in Kopenhagen

Walter Turnowsky ist unser Korrespondent in Kopenhagen
Walter Turnowsky Korrespondent in Kopenhagen
„Pia und Alex im Höhenflug“