Leserbrief

„Klimaet og naturen kræver kernekraft“

Klimaet og naturen kræver kernekraft

Klimaet og naturen kræver kernekraft

Hans-Christian Gjerlevsen
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Ein Leserbrief von Hans-Christian Gjerlevsen, Apenrade, zum Thema Atomkraft.

Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, vi står over for i dag. For at imødegå dem er det nødvendigt at reducere vores udledning af drivhusgasser. Kernekraft er en CO2-neutral energikilde, der kan være en vigtig del af løsningen.

Den nuværende generation af kernekraftværker er baseret på teknologi, der er mere end 50 år gammel. Disse værker er dyre at bygge og vedligeholde, og de har en vis risiko for ulykker.

4. generations kernekraft er en ny generation af kernekraftværker, der er baseret på mere avanceret teknologi. Disse værker er mere sikre, mere effektive og billigere at bygge og vedligeholde.

Kernekraft er også bedre for vores natur end solcelleanlæg og vindmøller. Solcelleanlæg kræver store områder af land, som kan være vigtige levesteder for dyr og planter. Vindmøller forstyrrer fuglelivet og skaber støj.

I modsætning til kernekraft splitter og ødelægger solcelle- og vindindustrierne gode lokalsamfund. De kan skabe konflikter mellem naboer, og de kan føre til tab af landbrugsjord og naturområder.

Endelig er solcelleanlæg og vindmøller vejr afhængige energikilder. Dette betyder, at de ikke kan producere elektricitet, når det er overskyet eller vindstille. Dette kan føre til udsving i el forsyningen og behovet for at bruge andre energikilder, der udleder drivhusgasser.

Det er tid til, at vi begynder at satse på kernekraft. Det er den eneste måde, vi kan sikre en stabil og pålidelig strømforsyning, der er CO2-neutral og god for vores natur.

Hans-Christian Gjerlevsen, Byrådsmedlem Aabenraa Kommune / Næstformand kultur- og Fritidsudvalget / Næstformand Arbejdsmarkedsudvalget.

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Tove Hansen Malloy
„Det tyske mindretals ret til at bruge tysk som proceduresprog i Danmark“

Leserbrief

Meinung
Peter Jensen Gad
„Stop Ecco i Rusland, som hjælper Putin“

Leserbrief

Meinung
Jesper Petersen
„Sluk mikrofonen for krigsgale Fogh“

Leserbrief

Meinung
Michael Egon Tegge
„Leserbrief zum Artikel: Wasserverbrauch lässt Meeresspiegel ansteigen“

Voices – Minderheiten-Welt

Jan Diedrichsen
Jan Diedrichsen
„Zwei Jahre Angriffskrieg: Oppositionelle und Minderheiten zahlen in Russland den höchsten Preis“

Diese Woche in Kopenhagen

Walter Turnowsky ist unser Korrespondent in Kopenhagen
Walter Turnowsky Korrespondent in Kopenhagen
„Pia und Alex im Höhenflug“