Leserbrief

„Hvad sker der med Lillebælt?“

Hvad sker der med Lillebælt?

Hvad sker der med Lillebælt?

Nils Sjøberg
Nils Sjøberg
Kolding
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Der Kleine Belt ist laut Nils Sjøberg unter der Meeresoberfläche von Sauerstoffmangel und Fischsterben geprägt. In einem Leserbrief bedauert der Politiker, dass trotz Versprechen im Wahlkampf nichts dagegen getan wird.

Smukt ser Lillebælt ud i solens stråler. Men under havets overflade præger iltsvind og fiskedød fortsat. Der er desværre intet sket i de politiske forhandlinger siden alle partier havde Lillebælt på dagsordenen i valgkampen.

Rapporter fra National Center for Miljø og Energi og Aalborg Universitet fastslår at iltsvindet og fiskedøden er tiltagende. 

Velvidende, at jeg gentager mig selv, så mener jeg, at der skal der gøres noget nu - og at vi alle har et ansvar for at det sker.

Lillebælt og de tilstødende fjorde er ikke reddet af at et flertal i Folketinget for lang tid siden afsatte 40 mio. til etablering af stenrev.  

Iltsvind og fiskedød vil tiltage så længe man fra politisk side accepterer bundtrawl af muslinger, at der dumpes tonsvis af kemikalie fyldt mudder i havet og udledes urenset spildevand og kvælstof i Lillebælt og dets fjorde.

Landbruget og miljøeksperter er enige. Således opfordrer både chefkonsulent Flemming Gertz fra landbrugets uvildige rådgivnings råd SEGES og professor Stiig Markager fra Aarhus Universitet begge Folketinget til at give landbruget tilskud til at ændre dyrkningspraksis og braklægge jorden langs kyster og vandløb.

Det er på tide, at Folketinget lytter til eksperterne og stopper muslingefiskeri i Flensborg Fjord. Gør noget ved kommunernes udledning af overløb fra renseanlæg til Lillebælt og begrænser landbrugets tilførsler. Desuden bør man forbyde klapning og bundtrawl, som det for længst er sket i Øresund.

Indtil videre er der kun lovet en masse i både kommunal- og folketingsvalgkampe, ligesom man har udnævnt Lillebælt til en naturpark. Men uden handling nytter det ikke noget. Der er derfor brug for et fælles pres på regeringen for at få fjernet kvælstof, fosfor og organisk stof fra spildevand og overløb. 

Det er ikke nok at tro, at Lillebælt er reddet fra fiskedød og iltsvind bare fordi det ser smukt ud på overfladen.   

Nils Sjøberg, tidligere MF. Folketingskandidat for Radikale Venstre, Rytterknægten 6, Kolding

Mehr lesen

Leserbeitrag

Meinung
Asger Christensen
„Stop svineriet med dåser i naturen“

Leserbrief

Meinung
Jan Køpke Christensen
„Stine Bosse skærer sin målgruppe i EP-valgkampen“

Leserbrief

Herrmann Augustin Günter Weitling
Hermann Augustin
„Mit Günter Weitling – einen guten und treuen Freund verloren“

Leserinnenbrief

Meinung
Signe Bekker Dhiman
„Aktivitäten schaffen, die uns vom Bildschirm wegbringen“

Leitartikel

Gerrit Hencke
Gerrit Hencke Journalist
„Bausünde oder Chance: „Hvalen“ braucht noch Zeit“

Leserbeitrag

Meinung
Preben Rasmussen
„Borgermødet om Hvalen“