Leserinnenbeitrag

„Det er på tide, at give de unge fra 16 år stemmeret“

Det er på tide, at give de unge fra 16 år stemmeret

Det er på tide, at give de unge fra 16 år stemmeret

Katharina Kley
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

In ihrem Leserinnenbeitrag erklärt Katharina Kley, warum sie für das Wahlrecht ab 16 ist.

Vi kender modargumenterne: De unge er umodne, uvidende og gider ikke sætte sig ordentligt ind i tingene. Derfor skal 16-årige ikke have stemmeret. Men argumenterne holder ikke. Derimod er der helt afgørende argumenter for, at udvide stemmeretten til de 16-årige.

De fleste unge afslutter Folkeskolen når de er 16 år. Dvs. de har opnået det dannelsesniveau, som vi som samfund har fastlagt som obligatorisk for alle borgere. De unge har fået en masse viden om samfundet og en opdragelse, der lægger vægt på inddragelse og medansvar. Så selvfølgelig er 16-årige klar til at deltage i demokratiet.

Også den demografiske udvikling taler for at give flere unge stemmeret. Vi lever længere og der bliver stadigt flere ældre, der udgør en større og større andel af vælgerne, som prioriteres af politikerne. Magtbalancen mellem generationerne er tippet til fordel for de ældre, mens det er de unge, der kommer til at leve længst med konsekvenserne af de beslutninger, der træffes i dag.

Det gælder ikke mindst for klimapolitikken, der netop i disse år er så utroligt afgørende for hele den fremtidige udvikling og dermed også de unges fremtidige muligheder.

Hele samfundet vil have gavn af engagerede unge med kritiske holdninger og lyst til at gøre deres stemme gældende. Men det forudsætter, at vi giver dem lov.

Katharina Kley,

Forkvinde for junge SPitzen, Slesvigsk Partis ungdomsorganisation

Aabenraa

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Dr. Christoph G. Schmidt
„Wie Gösta Nissen die Interessen der Minderheiten Nordfrieslands in Berlin vertritt“

Leserbrief

Meinung
Ralf Marquardt
„Die Selbstgerechten“

Leserbrief

Meinung
Sofie Knauer/Leon Bossen
„Europa wird vor Ort gemacht“

Leserbrief

Meinung
Carl Hermann Jensen
„Die Flensburger Parkscheiben-Posse“

Stadtentwicklung

Jan Peters
Jan Peters Lokalredaktion Apenrade
„Hochhaus oder nicht – das ist hier die Frage“

Leserbrief

Nils Sjøberg
Nils Sjøberg
„Finanslovs udspil svigter klima og miljø“