Leserbrief

„Uhyggelig læsning“

Uhyggelig læsning

Uhyggelig læsning

Hans Aage From
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:
Von Oberbergs Hus ist eines von drei Museen in Regie von "Historie Haderslev".
Von Oberbergs Hus ist eines von drei Museen in Regie von "Historie Haderslev". Foto: Ute Levisen

Der Haderslebener Archiv- und Museumsverein appelliert an die Politiker, die drei Museen in Regie von „Historie Haderslev“ von Sparmaßnahmen zu verschonen und der Zukunftsstrategie, an der zurzeit gearbeitet wird, eine Chance zu geben.

Det nye sparekatalog for kommunen er på mange måder uhyggelig læsning, men helt slemt bliver det, når man tager de kulturhistoriske briller på. Ifølge kataloget går det særlig hårdt ud over Historie Haderslev, idet besparelserne rammer så hårdt, at de vil lukke vognsamlingen på Simmerstedvej for publikum. Ligeledes kan besparelserne på von Oberbergs Hus og Ehlers Samlingen blive så store, at der også her må lukkes for besøgende.

Det vil være et kæmpe kulturhistorisk tab for byen, dens borgere og turister, hvis de tre museer må lukkes ned. For alle tre gælder det, at det ikke kun de udstillede genstande, som er af betydning. Alle tre bygninger er i sig selv et besøg værd. De to i Slotsgade 20 og 22, som begge blev bygget omkring 1580, vidner om en lang og spændende del af Haderslevs historie helt tilbage fra Hertug Hans tid. At Slotsgade 20 så tillige rummer Nordeuropas største åbne lertøjssamling, gør ikke et besøg mindre interessant.
Bygningen på Simmerstedvej 1A, som huser vognsamlingen, er et fint eksempel på tidligere tiders industribyggeri. Samtidig er vognsamlingen en enestående samling af alle slags hestevogne. Lukningen af samlingen vil desuden medføre lukningen af en stor vidensbank om restaurering og bevaring af hestevogne.

Historie Haderslev har kun eksisteret i to år. Lige nu arbejdes der på at vende udviklingen. Der er udarbejdet en ”Strategi og Handleplan” for hele Historie Haderslev, som nøje beskriver, hvad man vil gøre de næste år. Det vil derfor være skammeligt, hvis ikke Historie Haderslev får mulighed for at realisere planerne.

Formanden for Udvalget for Kultur og Fritid, Kjeld Thrane, skriver i forordet til Historie Haderslevs ”Strategi og Handleplan”, at ”Historie Haderslev spiller en vigtig rolle som samlings- og omdrejningspunkt i sikringen af vores fælles kulturarv. Historie Haderslev har som kulturinstitution en unik styrkeposition, der giver mulighed for at blive toneangivende på dette område”. Og med disse kloge ord i tankerne vil bestyrelsen fra Haderslev Arkiv- og Museumsforening derfor på det kraftigste opfordre byrådet til at finde en holdbar og langvarig løsning, så Historie Haderslev ikke må lukke ned efter kun to års eksistens.

Hans Aage From
Formand for Haderslev Arkiv- og Museumsforening

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Thomas Meyer
„Tapetenwechsel und fehlende Transparenz im BDN“

Leserbrief

Thomas Vedsted
„Øget tillid og ansvar til de ansatte!“

Leserbrief

Siemen Baader
„Baumgruppe kämpft für alte Kastanie an der Bücherei“

Leserbrief

Holger Eskildsen
„Den grønne oase er omdannet til den sorte firkant“

Leserbrief

Meinung
Torben Ravn
„Havvind til 14 millioner husstande !“

Leserbrief

Meinung
Horst Leithoff
„Basismitgliedschaft“