Leserbrief

„Udsatte børn og unge skal ikke være spareobjekt!“

„Udsatte børn og unge skal ikke være spareobjekt!“

„Udsatte børn og unge skal ikke være spareobjekt!“

Bent Iversen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:
Bent Iversen, Volkssozialisten Foto: Ute Levisen

Bent Iversen befürchtet, dass der Wiederherstellungsplan, den der Stadtrat für den Sozialbereich verabschiedet hat, eine reine Sparübung ist – zulasten von Kindern mit sozialen Herausforderungen im familiären Umfeld.

Byrådet vedtog på sit møde i tirsdags en økonomisk handleplan for det børnesociale område. SF stemte imod handleplanen, da vi mener, at den er udtryk for en forringelse af serviceniveauet på området.
Baggrunden for handleplanen var et merforbrug på 18 mio. i 2018 i forhold til det budgetlagte og forventet merforbrug i 2019 på 16 mio. Det fremgår af handleplanen, at serviceniveauet skal tilpasses. Det er den pæne beskrivelse af, at der skal spares og ske forringelser.
I dag er sagsantallet på det børnesociale område 1081. Handleplanen anfører, at det skal nedbringes til 850 – det betyder, at over 200 børn fremover ikke skal være en sag, hvilket betyder, at de ikke skal have den hjælp, som det børnefaglige personale ellers har bevilget. For det er næppe tilfældet, at vi har haft over 200 børn som helt ubegrundet har fået en støtte, som de ikke burde have haft.
I dag er der 40 børn på private opholdssteder. Det antal skal nedbringes til 20. Med et snuptag udpeger handleplanen 20 børn, som ikke længere skal være anbragt. De har næppe heller været anbragt uden for eget hjem uden, at der har været en god socialfaglig grund til det.
Antallet af plejefamilier skal reduceres. Konsekvensen er, at nogle børn fremover ikke kan komme i familiepleje – selv om det er vurderet, at det ville være det rigtige tilbud for børnene. Det er blot nogle af eksemplerne i handleplanen. Det samlede billede peger kun i en retning: Der skal spares, og det vil få konsekvenser for de udsatte børn og unge – den hjælp og støtte de har brug for vil blive af ringere kvalitet eller helt forsvinde.
I debatten i Byrådet blev det fremført, at det måske var blevet for let at få hjælp og at nogen måske blev i det sociale hjælpesystem længere end nødvendigt.
Min oplevelse er, at det ofte er lige modsat. Det kan være en kamp at få den nødvendige hjælp og støtte.

Jeg respekterer, at kommunen fattes penge, men jeg respekterer ikke, at det er de mest udsatte børn og unge, der skal gøres til spareobjekt.

Bent Iversen
Byrådsmedlem (SF)
Fælleslykkevej 34
6100 Haderslev

 

 

 

 

 

Mehr lesen

Leserbeitrag

Meinung
Eric Vesterlund
„Mindeord over Claus Andersen“

Nachruf

Meinung
Eric Vesterlund
„Claus Andersen in memoriam“

Leserbrief

Meinung
Frank Truelsen
„Har politikerne glemt, hvem de repræsenterer?“

Leserbrief

Meinung
Flemming Elmdal Kramer
„Så fik den lille ræv Bamseline fred! Eller gjorde hun?“

Leserbeitrag

Meinung
Niklas Nissen
„Aufruf an die Jugend: Europawahl am 9. Juni – jede Stimme zählt!“