Leserbrief

„Suppen kan blive for tynd“

„Suppen kan blive for tynd“

„Suppen kan blive for tynd“

Lone Ravn
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Lone Ravn von den Sozialdemokraten ist besorgt angesichts der avisierten Sparmaßnahmen, die vor allem den Seniorenbereich bis ins Mark treffen werden.

Vi ved, at antallet af ældre stiger år for år. Samtidig er det en kendsgerning, at vi lever længere, og at vi bliver hurtigere udskrevet fra sygehusene. Alt i alt betyder det stigende udgifter for kommunen.
Allerede i år forventes et merforbrug på ældreområdet på 7,5 mio. kr og forbruget stiger i de kommende år. Det betyder narturligvis, at vi som politikere er nødt til at reagere, men for os socialdemokrater er svaret ikke blot besparelser.
Vi ønsker, at se på udfordringerne i en større sammenhæng og i sammenhæng med den samlede kommunale økonomi.

Hvis vi sammenligner den kommunale hjælp på ældreområdet med en stor gryde suppe, så står vi i dag overfor den udfordring, at flere og flere skal have en portion af suppen. Det nemmeste er at gøre portionerne mindre, men det betyder til gengæld, at nogle risikerer ikke, at blive mætte. Det kan vi ikke være bekendt. Vi må tilpasse grydens størrelser, så den svarer til behovet.
I Voksenudvalget stemte jeg og min socialdemokratiske kollega Bent Vedsted Rønne imod de besparelser, der betyder nedskæringer på ældreservicen for 7,5 mio. kroner.
Hvorfor? Fordi vi simpelthen ikke kan acceptere, at serviceniveauet forringes yderligere! Og fordi vi ønsker, at se udfordringerne på ældreområdet i en større sammenhæng, således at det ikke kun er indenfor Voksenudvalgets område, at pengene skal findes.
“Allerede i den nærmeste fremtid” skal økonomiudvalg og byrådet behandle et sparekatalog, der rummer besparelser på den kommunale økonomi for ikke mindre end 60 mio. kroner. Et beløb, der svarer til 2,5 procent af kommunens samlede serviceudgifter. Også når det gælder dette sparekatalog, vil vi i den socialdemokratiske byrådsgruppe stå vagt om velfærden.

Vi skal løse de økonomiske udfordringer – ja. Men vi må også stå sammen om, at sikre borgerne den velfærd, de har brug for.

Lone Ravn
Svanevej 46
6100 Haderslev
Medlem af byrådet for socialdemokrater

Mehr lesen

Leserbrief

Allan Emiliussen
„Gang i Sydbyen i Haderslev“

Leserbrief

Henrik Rønnow
„Tillykke med Gram Højskole“

Nachruf

Allan Emiliussen & Christian Skovfoged
„En boligsocial kæmpe er død “

Leserbrief

Rune Robert Friis
„Haderslev Kommune skal være klar til 9.000 elbiler i 2030“

Leserbrief

Anders Koch-Hørlyck
„En vigtig kulturinstitution er sikret overlevelse“

Leserbrief

Kristian Pihl Lorentzen
„Rødt angreb på frit valg for børn“