Leserbrief

„Side om side med naboer“

Side om side med naboer

Side om side med naboer

Jesper Bram
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Der Initiator der geplanten Biogasanlage auf dem Ness versucht, die Bedenken der Anwohner zu zerstreuen.

Når en læserbrevsskribent for nyligt spørger: ”Hvis der ikke er afsætning til gassen, hvorfor så producere den?", så kan vi berolige med, at der er aftalepligt i gasnettet.
Når anlægget kører på max belastning, vil det producere 2000 m3 metan i timen, hvilket kan omregnes til en max. produktion på 17,5 mio. m3 metan årligt. Sæsonudsving betyder imidlertid, at vi samlet set forventer at producere 10 mio. m3 metan årligt. Hvis der brændes gas af, er det i tilfælde af at gasnettet af en eller anden årsag ikke kan aftage gassen, hvorfor den lovpligtige fakkel til afbrænding tages i anvendelse. Det kan ske i opstartsfasen.
Mængden af metan afhænger af, hvad man ”fodrer" anlægget med. Vi søger om tilladelse til at fodre med vegetabilske landbrugsbaserede restprodukter, og vi budgetterer med en høj opholdstid på cirka 80 dage. Man kunne også vælge at fodre med fx slagteriaffald, der kan reducere opholdstiden markant, faktisk ned til 12 dage. Det ønsker vi imidlertid ikke. Det er en beslutning, vi har taget, fordi vi ønsker et anlæg, der bygger på det lokal landbrugs restprodukter – og fordi vi ønsker at leve venligt side om side med naboer og ikke genere mere end højst nødvendigt.
Det er rigtigt set, at vi investerer mere end 200 millioner kroner i den grønne omstilling og forventer et afkast. Det bliver dog ikke på bekostning af miljøet.

Landmand & initiativtager til Naturbiogas Sode
Jesper Bram, Grarup Overby 31
6100 Haderslev

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Thomas Meyer
„Tapetenwechsel und fehlende Transparenz im BDN“

Leserbrief

Thomas Vedsted
„Øget tillid og ansvar til de ansatte!“

Leserbrief

Siemen Baader
„Baumgruppe kämpft für alte Kastanie an der Bücherei“

Leserbrief

Holger Eskildsen
„Den grønne oase er omdannet til den sorte firkant“

Leserbrief

Meinung
Torben Ravn
„Havvind til 14 millioner husstande !“

Leserbrief

Meinung
Horst Leithoff
„Basismitgliedschaft“