Leserbrief

„Offener Brief an den Stadtrat von den Elternvorständen “

Offener Brief an den Stadtrat von den Elternvorständen

Offener Brief an den Stadtrat von den Elternvorständen

Elternvorstände der kommunalen Kitas
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Die Elternvorstände von Tagesbetreuungseinrichtungen der Kommune zeigen sich in einem offenen Brief an den Stadtrat besorgt über die Sparmaßnahmen, die dem bürgerlichen Etatentwurf enthalten sind.

Som forældrevalgte medlemmer af daginstitions-bestyrelser i Haderslev Kommune ser vi med stor bekymringen på forslaget om ‘Sampasning af børn SFO/dagtilbud - Fælles sommerferieordning’ (handlekatalogets forslag DIR8). Det er vores helt klare vurdering at denne tvungne sampasning vil være en uansvarlig forringelse af vores daginstitutioner. Derfor henvender vi os nu med dette ‘åbne brev’ til byrådets politikere og beder dem prioritere trygge og nærværende rammer i vores børns daginstitutioner og droppe spareforslaget.

Vi vurderer spareforslaget for uansvarligt af to årsager: 1) Forslaget har alvorlige utryghedsskabende konsekvenser for både børn og familier, 2) Forslagets økonomiske beregninger er urealistiske og vil resultere i en generel nednormering.

Tvungen sampasning skaber utryghed At flytte vores 0 til 2-årige vuggestuebørn fra deres vante omgivelser, uden garanti for at kendte voksne følger med, vil blive en ualmindelig voldsom oplevelse for vores børn. En unødvendig utryg situation, som skaber mistrivsel for vores børn. Det samme vil i øvrigt gøre sig gældende for flere af vores ældre børn, for hvem relationer og genkendelighed fortsat er afgørende.


Vi er bekymrede!

Vi mener derfor, at det vil være pædagogisk uansvarligt at sende så små børn i fuldstændigt ukendte institutioner, med ukendte voksne og børn. Vi anser det for sandsynligt, at flere familier vil fravælge sampasningsordningen på baggrund af en vurdering af deres børns trivsel og tryghed, hvilket vil være en dybt alvorlig situation for vores kommunes dagtilbud.

Tvungen sampasning frigør ikke 2 millioner kroner Den tekniske beregning bag spareforslaget er overfladisk og urealistisk i forhold til den budgetvirkelighed vi kender. Vores institutioner afvikler i forvejen sommerferien med begrænset (eller ingen) vikardækning og eftersom vores personaler uanset skal afholde 3 ugers sommerferie, vil besparelsen på lønninger ikke blive i nærheden af de forventede 7 årsværk.

Eftersom besparelsen trækkes via en nedsættelse af kronebeløbet pr. barn, vil konsekvensen blive, at besparelsen skal findes andre steder i vores institutioners budgetter, hvilket for de fleste af vores institutioner vil blive lige med en generel nednormering.
Prioriter trygge og nærværende rammer for vores børn Vi håber at byrådets politikere vil tage vores bekymringer alvorligt og prioritere børn og børnefamiliers tryghed i forbindelse med de igangværende budgetforhandlinger.

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Thomas Meyer
„Tapetenwechsel und fehlende Transparenz im BDN“

Leserbrief

Thomas Vedsted
„Øget tillid og ansvar til de ansatte!“

Leserbrief

Siemen Baader
„Baumgruppe kämpft für alte Kastanie an der Bücherei“

Leserbrief

Holger Eskildsen
„Den grønne oase er omdannet til den sorte firkant“

Leserbrief

Meinung
Torben Ravn
„Havvind til 14 millioner husstande !“

Leserbrief

Meinung
Horst Leithoff
„Basismitgliedschaft“