Leserbrief

„Mere genbrug, mindre forbrænding“

Mere genbrug, mindre forbrænding

Mere genbrug, mindre forbrænding

Torben Jensen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Torben Jensen spricht sich unter anderem gegen eine Privatisierung des Abfallsystems aus.

Genbrug er kommet for at blive, selv politikerne er ved at vågne op for nødvendigheden at øge genbrug og at vi skal spare på ressourcerne. Danskerne er også blevet bedre til at sortere, nu mangler vi bare nogle enslydende og klare vejledninger så det også er til at gennemskue. En vigtig ting i det hele er dog at vi skal spare på ressourcerne og så vidt mulig lave reel genbrug og ikke bare omsmeltning af engangsemballage hvortil der anvende megen energi og materialer. Det er ikke altid muligt kun at kigge på de rene miljøomkostninger ved genbrug f.eks., transport, energi og vand, hvis befolkningen får den opfattelse at engangsemballage brændes eller deponeres vil man miste interessen for at sortere bedre, det er f.eks. i dag kun en lille del af den hårde plast der indsamles som genanvendes. Et andet stort problem er tøj og tekstiler det er enorme mængder der kasseres hvert år. En del bliver heldigvis genbrugt men rigtig meget havner i forbrændingsanlæggene, vi skal simpel bruge tøjet noget længere og købe mindre ind, af en bedre kvalitet. Her i Haderslev ser vi frem til den nye genbrugsplads med flere fraktioner og øget sortering, selv om det bliver i en noget reduceret udgave i forhold til den oprindelige plan.

Endelig er der hele spørgsmålet om forbrænding og kapacitet. Tidligere regeringer har løbende udvidet kapaciteten på forbrændingsanlæggene så vi i dag må importere flere tusinde tons affald for at holde dem i gang. Den socialdemokratiske regeringen mener at der skal en privatisering til for at øge genbrugsdelen. Dette er helt skudt ved siden af, markedskræfterne er kun interesseret i profit, hvorimod man må forvente at såvel staten som kommunerne vil varetage samfundets interesser og det vil være væsentlig nemmere at styre processen i den rigtige retning så vi siger nej tak til endnu en Dongsag.

Enhedslisten er da også klart imod en sådan udlicitering og vil under igen omstændigheder stemme for et sådant forslag

Torben Jensen
Enhedslisten Haderslev
Gl. Chr. Feldvej 82, 6100 Haderslev

Mehr lesen

Leserbeitrag

Meinung
Eric Vesterlund
„Mindeord over Claus Andersen“

Leserbrief

Meinung
Frank Truelsen
„Har politikerne glemt, hvem de repræsenterer?“

Leserbrief

Meinung
Flemming Elmdal Kramer
„Så fik den lille ræv Bamseline fred! Eller gjorde hun?“

Leserbrief

Marie Skødt
„Bare whistleblower-ordningen havde vist sit værd!“

Leserbrief

Meinung
Barbara Krarup Hansen
„Afvisning fra Ankestyrelsen“

Leserbrief

Meinung
Philip Tietje
„Elefanten i rummet er i Aabenraa en hval“