Leserbrief

„Klima - en folkesag“

„Klima - en folkesag“

„Klima - en folkesag“

Uwe Lindholdt Danmarks Naturfredningsforening i Aabenraa Kommune Klimagruppen
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Uwe Lindholdt von der Klimagruppe des Apenrader Naturschutzbundes fordert alle Bürger – und ausdrücklich die Politiker – der Kommune Apenrade auf, klimabewusster zu leben.

Borgerforslaget Dansk klimalov nu stillet af de grønne foreninger i januar i år opnåede på bare 14 dage de nødvendige 50.000 støtter for at komme til behandling i Folketinget. Det viser hvilken interesse klimaændringerne nu har i befolkningen.

Danmarks Naturfredningsforening i Aabenraa Kommune vil gerne være med til at gøre klimasagen til en folkesag. De næste 5-10 år vil nemlig være altafgørende for, om vi kan holde os under de 1,5 grader C, så vi kan forebygge de mest ødelæggende virkninger af temperaturstigningerne på vores natur, og det er vel at mærke virkninger, der vil være både ukontrollable og uoprettelige.

Borgerforslaget arbejder med et nationalt klimamål på netto nuludslip i 2050 og 5-årige CO2-budgetter, som skal indarbejdes i det politiske arbejde både i kommuner og nationalt.

Det betyder, at vi også i Aabenraa Kommune bør være langt mere aktive med det forebyggende klimaarbejde, i stedet for som for 4 år siden bare at opgive at være klimakommune, som var en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at sænke CO2-udslippet. Vi har brug for nogle visionære politikere.

Vi skal alle – politikere, virksomheder og borgere vænne os til at indarbejde CO2-regnskabet i vores forbrug og vores vaner. Derfor: en ny fælles klimabevidsthed – en folkesag!

Mehr lesen

Meinung

Theis Kylling Hommeltoft
„Mon ikke der er gået Esben Lunde i naturforvaltningen?“

Leserbrief

Erik Uldall Hansen, Aabenraa
„Glæde over den nye udligningsreform“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Stop for Muslims bønnekald!“

Leserbrief

Ejler Schütt
„DF i Aabenraa Kommunen vil have fjernet uretfærdigheden overfor kontanthjælpsmodtagere“

Leserbrief

Brigitte Handler
„Eigene Trägerschaft mit eigenem Vorstand für den Knivsberg“

Leserbrief

Sofie Knauer
„Eine sehr traurige Entscheidung“