Leserbrief

„Klima - en folkesag“

„Klima - en folkesag“

„Klima - en folkesag“

Uwe Lindholdt Danmarks Naturfredningsforening i Aabenraa Kommune Klimagruppen
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Uwe Lindholdt von der Klimagruppe des Apenrader Naturschutzbundes fordert alle Bürger – und ausdrücklich die Politiker – der Kommune Apenrade auf, klimabewusster zu leben.

Borgerforslaget Dansk klimalov nu stillet af de grønne foreninger i januar i år opnåede på bare 14 dage de nødvendige 50.000 støtter for at komme til behandling i Folketinget. Det viser hvilken interesse klimaændringerne nu har i befolkningen.

Danmarks Naturfredningsforening i Aabenraa Kommune vil gerne være med til at gøre klimasagen til en folkesag. De næste 5-10 år vil nemlig være altafgørende for, om vi kan holde os under de 1,5 grader C, så vi kan forebygge de mest ødelæggende virkninger af temperaturstigningerne på vores natur, og det er vel at mærke virkninger, der vil være både ukontrollable og uoprettelige.

Borgerforslaget arbejder med et nationalt klimamål på netto nuludslip i 2050 og 5-årige CO2-budgetter, som skal indarbejdes i det politiske arbejde både i kommuner og nationalt.

Det betyder, at vi også i Aabenraa Kommune bør være langt mere aktive med det forebyggende klimaarbejde, i stedet for som for 4 år siden bare at opgive at være klimakommune, som var en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at sænke CO2-udslippet. Vi har brug for nogle visionære politikere.

Vi skal alle – politikere, virksomheder og borgere vænne os til at indarbejde CO2-regnskabet i vores forbrug og vores vaner. Derfor: en ny fælles klimabevidsthed – en folkesag!

Mehr lesen

Leserbrief

Ejler Schütt
„,Sønnen‘ skal blive stående i Genforeningshaven“

Leserbrief

Henrik Dahl
„Jeg forstår friskolernes frygt for Socialdemokraterne“

Leserbrief

Ingrid Brase
„Aus die Maus“

Leserbrief

Ejler Schütt
„Kloge beslutninger bærer frugt på arbejdsmarkedsområdet“

Leserbrief

Lone Ravn
„Suppen kan blive for tynd“

Leserbrief

Karl Erik Olesen
„Sønderjylland trænger til prioritering“