Leserbrief

„Byfortætning? Hvaffor noget?“

Byfortætning? Hvaffor noget?

Byfortætning? Hvaffor noget?

Preben Rasmussen
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Preben Rasmussen kritisiert die Stadtratspläne für den Nordertor. Dort sollen Wohnungen gebaut werden, jedoch ohne ein baupolitische Grundlage, wie der Apenrader begründet.

Når jeg taler med politiske fortalere for byggeriet på Nørreport-grunden, møder jeg det argument, at byen mangler boliger, boliger er skatteydere og kommunen mangler penge til kernevelfærd. Og derfor skal vi byfortætte Aabenraa by, dvs. der skal bygges mere og tættere end det vi kender det i dag.

Problemet er bare, at fordi kommunen ikke har hverken arkitekturpolitik eller byfortætningspolitik overhovedet, er det i praksis umuligt at afgøre, om et nybyggeri er „normalt“ nybyggeri eller om et planlagt byggeri burde være omfattet af en byfortætningspolitik.

Politikerne påstår, at byggeri på Nørreport-grunden er byfortætning, uden det på nogen måde kan begrundes eller forankres i en kommunal politik, der definerer og fastlægger rammer og principper for hvor og under vilkår der kan ske byfortætning. Og i hvilke dele af byen.

Hvordan der politisk kan træffes beslutninger på dette vigtige område uden der ligger kommunale rammer bag, det overgår min forstand. Konsekvensen er en stribe af tilfældige, katastrofale og planløse beslutninger, der afgørende har præget byen negativt som vi kender den i dag.

Som et eksempel på principper for en byfortætningspolitik har jeg hugget fra Socialdemokratiet i Hillerød :

„Vi mener, at fortætning skal ske med udgangspunkt i byens, bydelens og den omkringliggende bebyggelses karakteristika og skala og det skal ske på en måde, så der stadig er plads til blomstrende rum, friarealer og forbindelser for bløde trafikanter. Byfortætning skal ske i respekt for, at vi ønsker en åben by med lys og luft og hvor der er plads til færdsel og ophold. Fortætning eller fornyelse kan ske, når der skal udfyldes et hul i en husrække, når man kan bruge en tagetage til bolig eller når det er ok at bygge i højden på udvalgte steder. Der kan ind i mellem arbejdes med at skabe parkering inde i nye bygninger, så der er frirum udenfor.“

Kære byrådsflertal. Sæt udbuddet af Nørreport-grunden på pause, indtil I har det fornødne grundlag for at beslutte på baggrund af en gennemarbejdet kommunal arkitektur- og byfortætningspolitik. Ingen, hverken borgere eller I som politikere, kan være tjent med at afgøre Nørreport-grundens fremtid på så tilfældigt, uoplyst og svagt grundlag som det er tilfældet i øjeblikket.

Preben Rasmussen,
Kirkebakken 15,
6200 Aabenraa

Mehr lesen

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Hjertelig tak, Paul Sange“

Leserbrief

Meinung
Preben Rasmussen
„Om at opretholde en armslængdes afstand“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Kæmp for Nørreport som grøn oase“

Leserbrief

Preben Rasmussen
„Kom nu ud af busken“

Leserbrief

Meinung
Ernstwalter Clees
„Wo bitte gehts zum Herzogtum Süderjütland?“

Leserbrief

Meinung
Jan Køpke Christensen
„Stop madhysteriet nu!“