Offener Brief

„Åbent brev til borgmesteren“

Åbent brev til borgmesteren

Åbent brev til borgmesteren

Jens Christian Gjesing
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:
Jens Christian Gjesing Foto: Ute Levisen

In einem offenen Brief hat der sozialdemokratische Stadtratspolitiker Jens Christian Gjesing moniert, dass die Politiker des Technischen Ausschusses die Planung für eine Biogasanlage jüngst diskutiert hatten – allerdings ohne das wichtige Gutachten über das Projekt.

Borgmesteren er naturligvis den øverste ansvarlige for kommunens administration, og herunder ikke mindst for den en god og anstændig forberedelse af sager til politisk beslutning.

Jeg vil derfor tillade mig at rette nedenstående spørgsmål direkte til borgmesteren:

Udvalget for Plan og Miljø behandlede på sit sidste møde en indstilling om kommuneplantillæg vedrørende Gyllegas-anlæg ved Marstrup. For at belyse dette emne har Haderslev Kommune betalt en neutral rådgiver NIRAS for at levere en vurdering af anlægget.

Hvad har denne vurdering fra NIRAS kostet kommunen?

Hvem er ansvarlig for og har truffet beslutning om, at denne rapport ikke var vedlagt som bilag til UPM’s møde?

Er det korrekt at denne rapport understreger det problematiske i, at anlægget tænkes placeret for tæt ved bebyggelsen i Marstrup?

Er det korrekt – og hvem er ansvarlig herfor – at rapporten efter mødet i UPM er tilføjet bilagslisten? (Det betyder at referatet fra mødet nu er falsk/urigtigt i forhold til hvad der rent faktisk er sandheden!)

Er det korrekt – og hvem er ansvarlig for – at ingen politikere bliver gjort opmærksom på, at der efter mødet manipuleres med dagsordenen, således at sagen ved fremlæggelse for Økonomiudvalget fremstår med ændrede bilag i forhold til dagsordenspunktet i UPM?

Hvilke tiltag agter borgmesteren at foretage for, at vi som politikere fremover kan have tillid til at bilag og sagsfremstillinger til politisk beslutning ikke manipuleres/ændres midt i et sagsforløb –at vi som politikere gøres opmærksom herpå?

 

Jens Christian Gjesing,
Byrådsmedlem

Mehr lesen

Leserbeitrag

Meinung
Eric Vesterlund
„Mindeord over Claus Andersen“

Leserbrief

Meinung
Frank Truelsen
„Har politikerne glemt, hvem de repræsenterer?“

Leserbrief

Meinung
Flemming Elmdal Kramer
„Så fik den lille ræv Bamseline fred! Eller gjorde hun?“

Leserbrief

Marie Skødt
„Bare whistleblower-ordningen havde vist sit værd!“

Leserbrief

Meinung
Barbara Krarup Hansen
„Afvisning fra Ankestyrelsen“

Leserbrief

Meinung
Philip Tietje
„Elefanten i rummet er i Aabenraa en hval“