Leserbrief

„SF: Zweisprachige Schilder – nein, danke!“

SF: Zweisprachige Schilder – nein, danke!

SF: Zweisprachige Schilder – nein, danke!

Bent Iversen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Bent Iversen, Stadtratspolitiker der Volkssozialisten, rät Venstre davon ab, das zweisprachige Ortsschild auf die Tagesordnung zu setzen. Er schlägt stattdessen vor, dass sich die vier Kommunen untereinander einigen. Auch eine Volksabstimmung sei ein gangbarer Weg.

Borgmesteren vil atter forsøge sig med at få Byrådet til at godkende dobbeltsprogede (dansk-tyske) byskilte. Jeg vil kraftigt fraråde ham at bringe sagen op igen.
Dobbeltsprogede byskilte vil ingen praktisk funktion have. Mindretallet kan tale dansk og kender udmærket de danske og deres tilsvarende tyske bynavne og tyske turister skal nok finde Haderslev – selv om der ikke står Hadersleben på skiltene. Skiltene har heller ingen betydning i forhold til anerkendelsen eller respekten for det tyske mindretal. Den anerkendelse er for længst givet i form af økonomisk tilskud til mindretallet, i form af deres egne børnehaver, skoler, biblioteker og idrætsforeninger. Sammenlignet med disse institutioner har byskilte på tysk ingen effekt.

Hvis det besluttes at lave fem-seks Haderslev-Hadersleben skilte – hvad så med vores øvrige byer og landsbyer? Skal Vojens, Gram, Over Jerstal, Arnum og alle andre byer også have dobbeltsprogede skilte? Er gadenavne så det næste? Hvor sættes grænsen for dobbeltsprogetheden.

De øvrige tre sønderjyske kommuner har indtil videre ikke ønsket at sætte sådanne skilte på deres dagsorden. Giver det så mening, at Haderslev – den nordligste sønderjyske kommune – går enegang.
Jeg vil gerne vedgå, at min egen families historie både under første og anden verdenskrig givet også påvirker min holdning. Ligesom den gør det i mange andre familier. Derfor vil en sådan skiltedebat i vores kommune også være med til at splitte i stedet for at samle. Det kan næppe være borgmesterens hensigt, men det viste sagen fra sidst han prøvede ellers tydeligt, at den gjorde.
Hvis vi skal have en seriøs debat og behandling af spørgsmålet, vil jeg foreslå, at der skabes enighed mellem alle fire sønderjyske kommuners Byråd om, at der udskrives vejledende folkeafstemning om sagen. Det er et enkelt spørgsmål at forholde sig til med et ja eller nej. Derfor er den velegnet til at spørge befolkningen. Det kunne gøres rent praktisk i forbindelse med kommunalvalget i november 2021.
Indtil der kan skabes en sådan sønderjysk enighed i de fire kommuner om at spørge befolkningen, så vil jeg sige pænt nej tak til dansk-tysk sprogede skilte. Samtidig vil jeg gerne betone, at jeg har stor respekt for det tyske mindretal og ønsker dem de bedste vilkår her i grænselandet. Men jeg tror også, at de gør sig selv en dårlig tjeneste ved at tale for disse skilte. De får næppe mere goodwill ud af det – nok nærmest det modsatte, og det har de og deres sag ikke fortjent.

Bent Iversen
Byrådsmedlem (SF)
Fælleslykkevej 34
6100 Haderslev

Mehr lesen

Leserbeitrag

Meinung
Eric Vesterlund
„Mindeord over Claus Andersen“

Leserbrief

Meinung
Frank Truelsen
„Har politikerne glemt, hvem de repræsenterer?“

Leserbrief

Meinung
Flemming Elmdal Kramer
„Så fik den lille ræv Bamseline fred! Eller gjorde hun?“

Leserbrief

Marie Skødt
„Bare whistleblower-ordningen havde vist sit værd!“