Leserbrief

„Permanent ødelæggelse af stranden i Loddenhøj“

Permanent ødelæggelse af stranden i Loddenhøj

Permanent ødelæggelse af stranden i Loddenhøj

Hans-Jürgen Beck
Oeversee
Zuletzt aktualisiert um:

In einem offenen Brief an den Apenrader Bürgermeister und an die Stadtratsabgeordneten der Parteien Venstre (V), Dänische Volkspartei (DF) und Schleswigsche Partei (SP) sowie andere Verantwortliche „dankt“ Hans-Jürgen Beck für den Jollenhafen in Loddenhoi, der seiner Ansicht nach das Stranderlebnis der Gäste deutlich verringert hat.

Kære Thomas Andresen og byrådsmedlemmer fra V, DF og SP i Aabenraa Kommune, kære Kystdirektoratet, kære minister, nyhedsmedier m.fl.

Rigtig mange tak for „lagunen“ og stranden, som vi har fået foræret, nu med masser af jævnlig ophobning af tang og badeforbud!

Tak for yderlige tiltrækning af turister til udlejning af vores sommerhuse og generel forøgelse af turismen i området!

Tak for den øgede fritidskvalitet i hele lokal- og sommerhusområdet.

Og en ekstra tak til Kystdirektotatet (KD) for deres faglige bedømmelse af den kysthydrauliske konsekvens ved etablering af en havn ved Loddenhøj!

Selv om KD må være bekendt med problemet „Tangkroen“ i Aarhus. Og især en tak til KD's afdelingsleder i Søterritoriet, H.E. Cutoi-Toft, for at tilkendegive, at KD er klar til at godkende/lovliggøre en 10 m overskridelse af den oprindeligt tilladte placering af havnens østmole, yderlige ud i havet.

Østmolen rager 10 m længere ud i vandet end ansøgt, påstår læserbrevskribenten. Foto: Hans-Jürgen Beck

En 20% udvidelse af havnearealet. Dette med henvisning til, at „Kystdirektoratet ikke arbejder i millimeter“ som reaktion på en formel anmeldelse af ulovligt havnebyggeri.

Og især en tak til kommunens vækstudvalgets formand, Philip Tietje, for den, med udarbejdelse af en lokalplan for etablering af en lystbådehavn ved Loddenhøj, ihærdige og tilbundsgående iagttagelse og vurdering af de kysthydrauliske konsekvenser. Samt sine „vellykkede“ bestræbelser på at „forbedre“ strandforholdene.

En yderlige tak til Aabenraa kommunens forvaltning for at lukke øjnene i forbindelse med byggeriet maj/september 2020 for den ulovlige havnestørrelse med østmole 10 m længere ud mod havet, end det var tilladt af Kystdirektoratet. De er blevet gjort opmærksom på dette rigtig mange gange.

Selve havnen, inkl. ulovlig forøgelse og yderligere forlængelse mod havet med 20% er forklaring på denne, aldrig nogensinde før oplevede forurening af stranden med tang og vandplanter. Bortset fra, at selve stranden er fyldt med grus og ral nu, istedet med det lovede sand. Tang, ral og stentransport med den mest nordgående kyststrøm bliver stoppet nu ved stranden syd for havnen.

Som vi forstår, er Kystdirektoratet klar til at godkende den ulovlige overtrædelse af havnens størrelse med 10 meter ud over det tilladte jfr. tilladelsen. Og det er dette, det gør situationen endnu værre.

Med rødt er dødvande-området markeret. Foto: Hans-Jürgen Beck

Dannelsen af det, i Loddenhøj helt nye fænomen „dødvande“ er en følge af den nye havn og dens størrelse ud mod øst. Strandens samling med de enorme mængder af tang i dag er udelukkende en følge af den nye lystbådehavn.

Med anlæggelsen af havnen har man skabt en slags „Tangfanger“, der arbejder uafbrudt:

– Dødvandet samler løbende tang og vandplanter op ved den ca. 1 m dybe havbund.

– Kraftige bølger fra østlige retning transporterer tanget til stranden.

– Vind fra vest giver ingen omvendt effekt, da ingen bølgeudvikling kan foregå pga. den korte afstand fra land.

– Videre transport ved højvande, væk fra stranden er umuligt, fordi havnen danner en barriere.
På nedenstående billede ses tangmængden på stranden efter kun 4 måneders eksistens af havnen og en østenvind med ikke mere end 10-12 m/sec.

Stranden er fyldt med tang. Foto: Hans-Jürgen Beck

Et billede fra 2019 viser strandforholdene før etablering af havnen.

Stranden i sommeren 2019 Foto: Hans-Jürgen Beck

Som det kan ses på et yderlige billede, er en genkendelse af den oprindelige sandstrand med nuværende ral-strand slet ikke muligt mere.

En gang til:

Mange tak til jer alle sammen for jeres ihærdige indsats for at ødelægge sommerhusejernes og alle badegæsters flotte sandstrand her ved Loddenhøj!

Indgreb i naturen og naturlige kystforhold er noget meget følsomt. Det ved alle i dag – bortset fra jer – tilsyneladende.

Og dette kun for, at ca. 40 jolleejer har en havn.

Hans-Jürgen Beck
Sammen med familien fra Sønderborg, Haderslev og København
Sankelmarkerweg 13
D24988 Oeversee

Mehr lesen

Leserbrief

Hans-Jürgen Beck
„Feindseligkeiten in Loddenhøj“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Nok er nok!“

Leserbrief

Lorens Bo Nielsen
„Væksten vandt – naturen tabte“

Leserbrief

Helge Poulsen
„Tankevækkende læsning – ikke kun for hundeejere“