Meinung

„Mon ikke der er gået Esben Lunde i naturforvaltningen?“

Mon ikke der er gået Esben Lunde i naturforvaltningen?

Mon ikke der er gået Esben Lunde i naturforvaltningen?

Theis Kylling Hommeltoft
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Der Apenrader Theis Kylling meint, dass der Grund, der von der Kommune für die Abholzung sogenannter lebender Zäune, der falsche ist.

At de levende hegn nærmest skæres ned, er efter Arne Leyh Petersens udsagn i JydskeVestkysten et spørgsmål om økonomi… Alt i den vestlige verden er i sidste ende et spørgsmål om økonomi. Jeg tror, at det nærmere er et spørgsmål om det politiske natursyn i kommunen. På Aabenraa Kommunes hjemmeside står der om Naturpleje, at “Formålet med naturplejen er at forbedre naturtilstanden og sørge for tilgængelig til forskellige naturtyper til glæde for borgerne.” (der menes formentlig tilgængelighed).

Naturtilstand er et vurderingssystem, hvor man ved flere forskellige indikatorer laver en samlet vurdering. Antal fugle, nøglearter osv. Heri ligger implicit en vægtning af biodiversitet. Så når det er formålet at forbedre naturtilstanden, undrer det mig at økonomien nævnes som årsag. Så beskær halvt så mange hegn, efterlad mere såkaldt dødt ved, lad være med at beskære eller lad mere stå urørt.

Nej, det er mere et spørgsmål om natursyn. Hvad er Naturen i forhold til os.

Som i folketingsvalgkampen mener jeg fortsat, at biodiversitetskrisen i Danmark kræver, at vi grundlæggende ændrer vores forhold til naturen, og ser os selv i et andet lys. Ikke som hersker, men som ligeværdige med naturen.

Lad det i vor kommune starte med de levende hegn. Efterfulgt af livet i fjorden. For hvor slutter kulturlandskabet og hvor starter naturen… Den diskussion bør vi have snarest. Jeg tror nemlig, der er gået Esben Lunde Larsen i den forståelse.

Theis Kylling Hommeltoft, Socialdemokratiet, Nørreskovparken 3c, Aabenraa

Mehr lesen

Leserbrief

Ejler Schütt
„DF tager flertallets afgørelse om placeringen af Telemuren til efterretning“

Leserbrief

Signe Bekker Dhiman
„Endelig har vi fundet en placering til Telemuren!“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Nej til at give udlændinge skattekroner“

Leserbrief

M. B. Christiansen
„Stellungnahme zum Leitartikel „Wo ist Venstre?"“

Leitartikel

Walter Turnowsky
Walter Turnowsky Korrespondent in Kopenhagen
„Manchmal muss man Statuen einreißen“

Wort zum Sonntag

Astrid und Ole Cramer
„Das Wort zum Sonntag zum 5. Juli 2020“