Leserbrief

„Urimelige besparelser“

Urimelige besparelser

Urimelige besparelser

Henrik Rønnow
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:
Henrik Rønnow Foto: Ute Levisen

Der sozialdemokratische Gruppenvorsitzende Henrik Rønnow kritisiert die Sparmaßnahmen der bürgerlichen Mehrheit zulasten von Menschen mit Behinderungen und sozial schwacher Bürger.

Knap var afstemningen i byrådet om budgettet for de kommende år slut, før der var udsendt en pressemeddelelse, hvori borgmester H.P. Geil konstaterer, at det nye budget „prioriterer kernevelfærden mest muligt”.
I budgettet er der heldigvis afsat flere penge til ældreområdet, hvilket også er helt nødvendigt, da antallet af plejekrævende ældre forventes at stige eksplosivt i de kommende år.

Men ser man på, hvor de ekstra millioner til ældreområdet kommer fra, er der grund til dybe panderynker. Løftet af ældreområdet finansieres i vidt omfang af borgere med handicap og af socialt udsatte.

De beskyttede værksteder, der giver mange borgere et godt livsindhold, skal fremover spare 3,8 mio. årligt. Det betyder, at arbejdsugen fremover kun er på fire dage og weekenden – som for mange er lang nok i forvejen – bliver endnu længere og livskvaliteten dermed forringet.
I pressemeddelelsen skriver borgmesteren, at der er et stort pres på mange velfærdsområder og nævner bl.a. det specialiserede område. Det til trods reduceres tilskuddet til netop det specialiserede voksenområde med årligt 4,5 mio. kroner. Derudover rummer budgettet en besparelse på tilsammen knap 5 mio. kroner årligt på bl. a. bostøtteordninger, sociale væresteder og mentorordninger.
Fra socialdemokratisk side stemte vi imod budgettet. For på trods af positive elementer, så kan vi ganske enkelt ikke stå bag et budget, der i ekstrem grad rammer de svageste borgere. Borgere, der på mange måder ikke har det let her i livet. Borgere, som fællesskabet burde tage sig af.

Henrik Rønnow
Gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe i Haderslev Kommune
Søvejen 9, Vedbøl
6500 Vojens

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Thomas Meyer
„Tapetenwechsel und fehlende Transparenz im BDN“

Leserbrief

Thomas Vedsted
„Øget tillid og ansvar til de ansatte!“

Leserbrief

Siemen Baader
„Baumgruppe kämpft für alte Kastanie an der Bücherei“

Leserbrief

Holger Eskildsen
„Den grønne oase er omdannet til den sorte firkant“