Leserbrief

„Til kamp for naturen“

Til kamp for naturen

Til kamp for naturen

Børge Koch und Nils Sjøberg
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Børge Koch schlägt diverse Maßnahmen vor, die die Kommune Hadersleben „grüner“ und klimafreundlicher machen sollen.

Det fremgår af en undersøgelse, som Naturfredningsforeningen har offentliggjort, at indsatsen for at klimaet og miljøet kan blive bedre i Haderslev Kommune.

I undersøgelsen er Haderslev Kommune placeret på en 76. plads blandt landets 98 kommuner, når det gælder indsatsen for biodiversitet og sikring af truede arter.

Det fremgår også, at Haderslev Kommune i særdeleshed kan gøre mere for at styrke naturen i byområderne og i skovene.

Radikale Venstre hilser derfor med tilfredshed, at Haderslev Kommune er blandt de 14 kommuner i Region Syddanmark, der har sat sig et klart klimamål: Inden 2050 vil de alle være netto nul-udledende af drivhusgasser. Vejen derhen er en topambitiøs, lokal klimaplan, som kommunerne nu skal udvikle med støtte fra Realdania, KL og Region Syddanmark.

Af helt konkrete tiltag i forlængelse af dette arbejde vil Radikale Venstre opfordre til:

  • At vi i Haderslev Kommune arbejder for, at der bliver etableret nye naturområder.
  • At kommunale skove omlægges til urørt skov, hvor dyr og blomster får bedre levevilkår, med respekt for eksisterende aktiviteter i området. Her er en lokal dialog med de forskellige brugergrupper vigtig, så der tages højde for specifikke udfordringer og muligheder i de valgte løsninger.
  • At alle får let adgang til varieret natur og rekreative byrum i Haderslev og centerbyerne.

Vi glæder os desuden over, at det allerede er besluttet, at blomsterne får lov til at stå i grøftekanterne.

Resultaterne af ovenstående beslutninger og arbejde vil være med til at gøre Haderslev Kommune mere attraktiv som tilflytningskommune.  

Børge Koch, byrådsmedlem i Haderslev Byråd,
Teglgårdsvej 23,
6100 Haderslev,
regions- og folketingskandidat Nils Sjøberg

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Henrik Rønnow
„Hilsen til forårssolen“

Leserbrief

Meinung
Henrik Rønnow
„Tillid og troværdighed“

Leserbrief

Meinung
Jørgen Holstener Larsen
„Juristische Untersuchung – ein demokratisches Problem“

Leserbrief

Meinung
Svend Brandt
„Dansen om den varme grød“