Leserbrief

„Svømmefaciliteter i Haderslev Kommune“

Svømmefaciliteter i Haderslev Kommune

Svømmefaciliteter i Haderslev Kommune

Allan Emiliussen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Venstres Gruppenvorsitzender legt dar, dass die Kommune Hadersleben beim Ausbau ihrer Schwimmhallenkapazität alternative Wege beschreiten muss, wenn es um die Finanzierung der vielen Wünsche geht.

I budgetforliget for 2021- 2024 har vi fra Byrådet besluttet, at undersøge svømmehalkapaciteten i Haderslev og Vojens nærmere.

Vi afsatte her 500.000 kr. til en forundersøgelse af svømmehalskapaciteten i de to byer. Formålet er, at skabe et overblik over de behov og ønsker, brugere og borgere i Haderslev Kommune har til svømmefaciliteter.

Dette kræver et arbejdsgrundlag, et såkaldt kommissorium, som vi på byrådsmødet den 30. marts drøftede og besluttede. Og lad mig med det samme slå fast, at det bliver finansieringen, der bliver udfordringen.
På byrådsmødet argumenterede jeg for, at det mest realistiske projekt er Forum Vojens’ ønsker om udbygning af Vojens Svømmehal med et varmtvands-/terapibassin. Dette anlægsønske ligger på 15-20 millioner kroner.

En ny svømmehal i Haderslev i form af et 50 meters bassin til bl.a. elitesvømmere er straks noget dyrere og vil formentligt ligge i nærheden af 90 mio. kr. En ren kommunal finansiering er her ikke realistisk.
Derfor anbefalede jeg på byrådsmødet, at arbejdsgruppen også ser på alternative finansieringsmodeller, eventuelt i form af offentligt-privat samarbejde. Skal det lykkes med nye svømmefaciliteter i både Haderslev og Vojens skal der eksterne midler til. Det er, efter min mening, mest ærligt at fremlægge det åbent sådan. Vi er mange der ønsker nye spændende svømmefaciliteter i Haderslev og Vojens. Men der skal tænkes finansielt alternativt for at gøre det realistisk.
Jeg ønsker arbejdsgruppen held og lykke med arbejdet, som forventes afsluttet ved årets udgang.

Gruppeformand for Venstres byrådsgruppe,
næstformand i Økonomiudvalget,
Allan Emiliussen (V),
Kærsangervej 36,
Haderslev

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Thomas Meyer
„Tapetenwechsel und fehlende Transparenz im BDN“

Leserbrief

Thomas Vedsted
„Øget tillid og ansvar til de ansatte!“

Leserbrief

Siemen Baader
„Baumgruppe kämpft für alte Kastanie an der Bücherei“

Leserbrief

Holger Eskildsen
„Den grønne oase er omdannet til den sorte firkant“