Leserbrief

„SF har forladt mig!“

SF har forladt mig!

SF har forladt mig!

Bent Iversen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:
Bent Iversen (SF) Foto: Ute Levisen

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Der langjährige Kommunalpolitiker für die Volkssozialisten in Hadersleben, Bent Iversen, beklagt die politische Linie seiner Partei und zieht daraus persönliche Konsequenzen: Er legt alle Ämter nieder.

Afrust Danmark – sådan stod der på SFs valgplakat, da partiet stillede op første gang til Folketinget i 1960. Nedrustning og dialog fremfor militære konflikter var SFs tilgang til den internationale politik. Ganske vist har SF været i bevægelse i holdningen til militær og forsvar, men deltagelsen i det netop indgåede såkaldte Nationale Kompromis på forsvarsområdet er et afgørende brud med troen på, at nedrustning er vejen frem til en mere fredelig verden. Nu har SF meldt ind i kredsen af partier, som tror på, at der skal militær oprustning til for at afskrække en militær trussel. SF er nu et fuldtonet militærvenligt parti.

Da jeg for 41 år siden meldte mig ind i SF, var netop den nedrustningspolitiske linje den vigtigste årsag til, at SF blev mit parti. Derfor er SFs afgørende brud med den linje også et voldsomt tillidsbrud mellem partiet og mig. Jeg har fortsat ingen tro på, at oprustning og øget investering i militært udstyr vil være med til at fremme Danmarks sikkerhed og freden i verden i det hele taget.

Det ændrer den nuværende krig i Ukraine ikke på. Mere militær, flere missiler, fly og kampvogne havde ikke hindret Putin i at angribe Ukraine. Det er ikke militære løsninger, som stopper Ruslands invasion af Ukraine. Det bliver ikke mere militært udstyr i Nato, som forhindrer Putin i eventuelt at angribe andre nabolande. Den kendte svenske fredsforsker Jan Øberg siger det således: „Oprustningen er meningsløst dyrt. Det giver ingen mening at opruste over for et land, hvis militærbudget er 8% af Natos. Nato har ikke brug for en krone mere, der er brug for mere intellektuel kapacitet.” 

Natolandene er altså i forvejen Rusland langt overlegen, hvad angår militærudstyr og militært personel. Det bliver altså næppe endnu flere investeringer i militært udstyr, som vil afskrække Putin. En sådan afskrækkelse burde i så fald allerede nu have fået ham til at undlade invasionen af Ukraine.

Samtidig med, at Danmark og Nato nu vil opruste yderligere, gør man en stor dyd ud af at fortælle omverdenen og dermed også Putin, at man under ingen omstændigheder vil gå i krig med Rusland for at hjælpe Ukraine. Det er altså grænsende til hykleri, at Natolandene samtidig påberåber sig behovet for flere penge til oprustning som de siger, at en konventionel krig med Rusland ikke kommer på tale – af frygt for, at det vil medføre en atomkrig. Hvis man ikke vil bruge sit konventionelle militære beredskab af frygt for atomvåben, hvad skal så yderligere oprustning til for?

Jeg betragter det forsvarspolitiske Nationale Kompromis som en panikhandling i krigens skygge. I stedet for en velovervejet og grundig analyse af situationen har partierne i aftalen benyttet sig af den øjeblikkelige følelsesmæssige stemning til at skrue op for den militære retorik og udløse milliarder af kroner til Forsvaret. SF burde ikke være med på den galej.

Omkostningen skubber partierne til hjørne ved at acceptere et større underskud på statens finanser. Det betyder, at man låner pengene. I min husholdning betyder det, at lånte penge skal betales tilbage på et tidspunkt. Det faktum nærmest fortier aftalepartierne. De øgede militære udgifter vil have økonomiske konsekvenser på andre områder. Mit parti SF er dermed med til at spille hasard med vore velfærdsområder. 18 milliarder brugt på forsvaret kan ikke også bruges på sundhedsområdet, på ældreområdet eller på børneområdet. At SF er med til det, er for mig helt uforståeligt.

For mig personligt betyder det, at jeg ikke længere kan varetage tillidshverv i eller for SF. Jeg har været folkevalgt for partiet i Amtsråd og Byråd i 23 år, og har i næsten alle mine 41 år som medlem varetaget interne tillidshverv i partiet. Lige nu er jeg lokalformand for SF Haderslev. Det stopper på den 16. marts. Jeg bliver nu intern opposition i SF. Jeg kommer ikke til at repræsentere SF fremover, og jeg kommer ikke til at tale for SF udadtil. Jeg kommer ikke til at hænge plakater op eller dele brochurer ud for partiet fremover. I den kommende Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet kommer jeg til at argumentere for et nej – primært fordi denne afstemning af aftalepartierne er blevet koblet sammen med denne milliarddyre ekstrabevilling til Forsvaret.

Jeg bliver i partiet i håb om, at partiet igen vender tilbage til mig. Lige nu føler jeg mig imidlertid forladt af mit parti.
 

Bent Iversen,
Fhv. Byrådsmedlem for SF,
Aastrupvej 11F, 1. th.
6100 Haderslev

Mehr lesen

Leserbeitrag

Meinung
Eric Vesterlund
„Mindeord over Claus Andersen“

Leserbrief

Meinung
Frank Truelsen
„Har politikerne glemt, hvem de repræsenterer?“

Leserbrief

Meinung
Flemming Elmdal Kramer
„Så fik den lille ræv Bamseline fred! Eller gjorde hun?“

Leserbrief

Marie Skødt
„Bare whistleblower-ordningen havde vist sit værd!“