Leserbrief

„Offener Brief“

Offener Brief

Offener Brief

Helge C. Jacobsen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:
Helge C. Jacobsen Foto: Ute Levisen

Diesen Artikel vorlesen lassen.

In einem offenen Brief an das Kommunalparlament protestiert der Verein „By & Land Haderslev“ gegen den teilweisen Abriss einer „architektonischen Perle“.

Åbent brev til Haderslev Kommunalbestyrelse vedrørende forslag til delvis nedrivning og etablering til ny bebyggelse på ejendommen Aastrupvej 11, Haderslev


På baggrund af gennemlæsning af det udsendte materiale, der beskriver ovennævnte forslag, har bevaringsforeningen BY & LAND HADERSLEV en række bemærkninger, som vi beder kommunalbestyrelsen forholde sig til, før beslutning tages, om sagen skal fremmes og viderebehandles.

Den nuværende pudsede bygning er et resultat af en omfattende til- og ombygning i 1917 af en ældre bygning fra omkring år 1900, der var et femfags hus på høj kælder. Huset var ejet af handelsgartner Chr. Carstens. Bygherre for ombygningen var gartnerens søn, hestehandler G. Carstens, og arkitekten for ombygningen var H. Boldt fra Fa. N. Jürgensens tegnestue. Tilføjelsen er en stor to etagers gavlbygning med tydelig gesims, der fortsætter som gesimsbånd tværs over gavlen. Tilbygningen har en veltilpasset karnap, der er gennemgående fra kælder til og med første sal. Arkitektens forslag til tilbygning var usædvanlig heldig. I dag fremstår huset som en arkitektonisk perle, der sammen med nabobygningerne mod vest og syd udgør en smuk entre til Aastrupvej. Bygningen modificerer i betydeligt omfang det dominerende og uheldige byggeri rundt om den fredede bygning, Aastrupvej 13.

Det vil være kedeligt, at forhaven ændres til delvis parkering. Vejens arkitektoniske storslåethed skyldes for en del de smukke og grønne forhaver, der giver luft og lys.

Den nuværende smukke villa rummer både kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. Den store grund med det lille hus fra før tilbygningens tid, var et af de fem gartnerier, der lå på Aastrupvej. Disse gartnerier var købstadens køkkenhaver. Det udbyggede hus viser med hvilken kvalitet, man i 1919 var i stand til at ombygge og tilbygge, når man benyttede en dygtig arkitekt. Derfor bør huset bevares i nuværende udformning. Den foreslåede ombygning er ødelæggende for det storslåede i tilbygningen fra 1919. Bygningen bliver forfladiget og uden arkitektonisk værdi.

BY & LAND HADERSLEV er ikke enig i udsagnet i ansøgningen vedrørende den lave bygningsdels tilstand. Det er vor opfattelse, at denne bygning kan reddes gennem en forsvarlig renovering.
Den foreslåede voldsomme bebyggelse af grunden i øvrigt vil ødelægge kvarteret luftighed yderligere. Den vil forringe parken Kløftens æstetiske kvaliteter.

Og så mener BY & LAND HADERSLEV, at det er meget forkert og ganske uforståeligt, at man, efter den bevarende lokalplan for Aastrupvej er vedtaget, foreslår en så kraftig fravigelse.
En godkendelse af fravigelsen vil medføre, at andre ejendomsbesiddere, der har indvilget i indskrænkninger for helhedens skyld, vil føle sig snydt.
Andre ejendomsbesiddere vil kunne ønske samme store ændringer på deres ejendomme og henvise til, at der er skabt præcedens. Derved mister planen sin berettigelse, og vejen falder i arkitektonisk og æstetisk værdi.
Derfor opfordrer BY & LAND HADERSLEV kommunalbestyrelsen til at afvise forslaget.

p.f.v.
Helge C. Jacobsen
,
fmd. By & Land Haderslev

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Thomas Meyer
„Tapetenwechsel und fehlende Transparenz im BDN“

Leserbrief

Thomas Vedsted
„Øget tillid og ansvar til de ansatte!“

Leserbrief

Siemen Baader
„Baumgruppe kämpft für alte Kastanie an der Bücherei“

Leserbrief

Holger Eskildsen
„Den grønne oase er omdannet til den sorte firkant“