Leserbrief

„Nej til at lukke plejehjem!“

Nej til at lukke plejehjem!

Nej til at lukke plejehjem!

Jens Christian Gjesing & Lone Ravn
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Der sozialdemokratische Kommunalratspolitiker Jens Christian Gjesing und seine Parteifreundin Lone Ravn sprechen sich warnend gegen eine Schließung des Hiort Lorenzen Plejecenters aus, auf die sich eine bürgerliche Mehrheit im Ausschuss verständigt hat.

Det borgerlige flertal i Senior- og Sundhedsudvalget har besluttet at lukke Hiort Lorenzen Plejecenter. Det sker på baggrund af at Venstre, Konservative, Radikale og Dansk Folkeparti støttet af Benny Bonde i de senere år i flere omgange har udsat netop dette plejecenter for privatiseringer. Dette er i meget høj grad gået ud over beboerne, deres pårørende og personalet! Status lige nu er mange berettigede klager, fraflytninger af beboere, mangel på nye ansøgere til at ville bo på dette plejecenter samt store vanskeligheder med at skaffe personale.

Indtil for få år siden var Hiort Lorenzen Plejecenter et attraktivt og velfungerende plejecenter. Gode, velindrettede bygninger med lys og luft, samt i tæt tilknytning til bymidten. De ydre rammer i form fællesarealer, størrelser på lejligheder og uderum er fortsat ganske udmærkede. Det er rigtig dårlig økonomi at skulle skrotte et plejecenter, der er så nyt og velindrettet. De borgerliges ideer om privatisering er desværre ikke bare en katastrofe rent økonomisk, men en kæmpe belastning for både beboere, pårørende og personale.

Som socialdemokratiske medlemmer af Senior- og Sundhedsudvalget har undertegnede Lone Ravn og Jens Christian Gjesing stemt imod, at vi skulle kassere Hiort Lorenzen Plejecenter. Vi erkender, at det nye friplejehjem ved sygehuset, er en både kapacitetsmæssig og økonomisk udfordring for Haderslev Kommune. Denne udfordring bør vi reagere klogt og fremadskuende på.

Vi ved, at der i de kommende år bliver langt, langt flere mennesker over 80 år i vores kommune - og dermed også potentielt flere, der får behov for pleje og omsorg. Derfor er tiden slet ikke til at skrotte plejecenterpladser! Vi må i stedet prøve at udvikle alternative ældre-boligformer i tilknytning til plejecentrene.
Boliger med plads til ægtepar, der gerne vil blive sammen, selvom den ene bliver mere og mere plejekrævende grundet fysiske vanskeligheder eller demens, og derfor får behov for mere professionel pleje.
Og boliger til ældre som ikke (endnu) er så plejekrævende, at de kan visiteres til plejecentre efter de nu gældende kriterier, men som ønsker større tryghed og samvær med andre mennesker, og som kan være en positiv og aktiv del af hverdagen på et udvidet plejecenter.

I de kommende måneder gælder det om, at vi som kommune tager uendelig godt hånd om beboere,  pårørende og personale på Hiort Lorenzen Plejecenter. De er uforskyldte blevet taget som gidsler i en forfejlet borgerlig privatiserings-ideologi. Det er synd for dem - og de skal hjælpes så godt som muligt.

Lone Ravn og Jens Christian Gjesing,
Socialdemokratiske medlemmer
af Senior- og Sundhedsudvalget i Haderslev Kommune

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Henrik Rønnow
„Hilsen til forårssolen“

Leserbrief

Meinung
Henrik Rønnow
„Tillid og troværdighed“

Leserbrief

Meinung
Jørgen Holstener Larsen
„Juristische Untersuchung – ein demokratisches Problem“

Leserbrief

Meinung
Svend Brandt
„Dansen om den varme grød“