Leserbrief

„Mennesket før systemet“

Mennesket før systemet

Mennesket før systemet

Svend Brandt
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Erst der Mensch – dann das System: Svend Brandt, Stadtratspolitiker der Einheitsliste, fokussiert auf – seiner Meinung nach – praktizierte Willkür bei kommunaler Sachbearbeitung – je nachdem, ob der betreffende Bürger am Rande der Gesellschaft steht oder Grundstücksbesitzer ist.

Det var Venstres valgslogan til kommunalvalget. Jeg vil blot fortælle lidt om, hvad der kunne være praksis i Haderslev ud fra det slogan. Bare et par tænkte eksempler.

Indenfor teknik og miljø kunne det være en henvendelse fra en borger, der har købt noget attraktivt natur.
En henvendelse til medarbejderen i forvaltningen, der siger, at da området er lagt ud til §3 naturbeskyttelse, kan det sikkert ikke lade sig gøre. Lidt senere møder naturejeren en overordnet for området, og han siger, at det kan vi da kigge på.  Der lægges en plan. Området overgræsses måske, og efter nogle år ligner det ikke §3 natur.

En ny undersøgelse fra et eksternt firma gennemføres, og da det kun er ejeren der kan gøre indsigelser, offentliggøres det ikke. Medarbejderen fra kommunen er endda så opmærksom på naturejerens interesser og den lagte plan, at der gøres opmærksom på, at sagen skal behandles fortroligt.


Efter klagefristen udløb fremlægges sagen med henblik på at få lov til at bygge en masse lækre huse i den smukke natur.  Ja, det er mennesket før systemet og før naturen!


Et andet tænkt eksempel kunne være omkring Jobcentret.
Her forsøger en arbejdsskadet mand at få fleksjob eller pension. Han har været sygemeldt et par år, de sidste par år på kontanthjælp. Der er ikke udsigt til, at han nogen sinde kommer tilbage i arbejde.
I samtalerne med sagsbehandlerne og lægen afdækkes hans kompetencer og muligheder. Når sagen kommer til REHAB til afgørelse, sendes den tilbage, da det ikke er helt afklaret, hvor mange timer han kan klare på arbejdsmarkedet. Måske 1 eller 2 timer.
Og sådan er det gået et par gange i REHAB, for vi vil jo så gerne hjælpe manden tilbage på arbejdsmarkedet, da det er lykken for alle.

Alle sagsbehandlere og personens læge og mange flere ved godt, at det vil ikke ske. Alligevel sendes han rundt og rundt i systemet, uden at få hverken pension eller fleksjob. Og officielt siger vi, det er af hensyn til manden – mennesket før systemet – men reelt skyldes det, at kommunen sparer penge. Og der er i det politiske udvalg besluttet, at netop folk, der koster kommunen penge, skal gå i ring.
Mennesket før systemet er åbenbart mest for dem, der ejer jord og Haderslev, og slet ikke for dem, der er slidt op.
Burde det ikke være omvendt?

Svend Brandt
Byrådsmedlem for Enhedslisten,
Haderslev

 

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Svend Brandt
„Dansen om den varme grød“

Leserbrief

Meinung
Frank Truelsen
„Har Kommunalbestyrelsen i Haderslev opgivet at bestyre?“

Leserbrief

Meinung
Christel Petersson
„Zweisprachige Ortsschilder: Die Zeit ist reif!“

Leserbrief

Meinung
Henrik Rønnow
„Odinsgården: Offener Brief an Bürgermeister“