Leserbrief

„Konklusionen kann næsten forudses!“

Konklusionen kann næsten forudses!

Konklusionen kann næsten forudses!

Arno Holmsted Kruse
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Arno Holmsted Kruse, langjähriger Bürgerrepräsent und Kommunalpolitiker der Kommune Langeland, verfolgt aufmerksam die Geschehnisse um das Haderslebener Jobcenter. Die angekündigte externe Untersuchung, so meint er, wird die Jobcenter-Krise und ihre Ursachen ins rechte Licht rücken.

Når en kommune beslutter at foretage en ekstern undersøgelse af den karakter, som Haderslev Kommune har besluttet at gennemføre i forhold til Jobcentret, er der grund til at antage, at undersøgelsens konklusioner vil blive et spejlbillede af årsagerne til undersøgelsens nødvendighed.

Undersøgelsens nødvendighed har især 3 hovedpersoner, hvis ansvar for udviklingen vil blive minutiøst undersøgt og beskrevet i forbindelse med undersøgelsens konklusioner.

De tre hovedpersoner er den tidligere kommunaldirektør Willy Feddersen, arbejdsmarkedsdirektør Rune Larsson og partsrpræsentant og byrådsmedlem socialrådgiver Mogens Rerup.

Den tidligere kommunaldirektør Willy Feddersen har valgt at løbe af plads og har forladt Haderslev Kommune, inden korthuset faldt sammen, men han kan imidlertid ikke løbe fra sit ansvar for kommunens manglende funktionsdygtighed i de sidste mange år, inden han tog flugten.
Den tidligere kommunaldirektørs ansvar omfatter blandt andet fejludnævnelsen af Rune Larsson til direktør for arbejdsmarkedsafdelingen og Jobcentret, der imidlertid ikke kunne matche de faglige og ledelsesmæssige krav, der med rette bør kræves opfyldt for at få Jobcentret til at fungere på en tilfredsstillende måde både i relation til medarbejdere, borgere og politikere.
Dette har blandt andet har givet sig udslag i et katastrofalt arbejdsmiljø for Jobcentrets medarbejdere og en lige så katastrofal behandling af kommunens borgere og en katastrofal servicering af kommunens Beskæftigelsesudvalg, der er havnet i såvel beskæftigelsesministerens som tilsynsmyndighedernes søgelys.

Den tredje person, der vil blive kigget efter i sømmene af de eksterne konsulenter, er partsrepræsentant og byrådsmedlem, socialrådgiver Mogens Rerup, der af såvel den ”flygtede” kommunaldirektør som af den synligt inkompetente arbejdsmarkedsdirektør er udpeget som eneansvarlig for såvel alle kommunens dårligdomme som det katastrofale arbejdsmiljø og store sygefravær blandt Jobcentrets medarbejdere.

Hvis de eksterne konsulenter ellers har kompetencerne i orden og udfører deres opgave på en professionel og kvalificeret måde, vil de uden tvivl nå frem til den konklusion, at Mogens Rerup vitterlig er og har været utålelig, irriterende og en belastning for sagsbehandlerne i de sager, hvor han har fungeret som befuldmægtiget partsrepræsentant.

De eksterne konsulenter vil imidlertid i den forbindelse blive nødt til også at konkludere, at Mogens Rerup ikke er omfattet af nogen pligt til ikke at være utålelig, og til ikke at være irriterende eller til ikke at være en belastning for sagsbehandlerne i de sager, hvor han er eller har været befuldmægtiget partsrepræsentant.

De eksterne konsulenter vil derfor formentlig også hæfte sig ved det tidsforløb, der er gået, uden at de ansvarlige i direktionen har taget initiativ til at søge de problemer løst, der var den reelle årsag til, at konflikten mellem Mogens Rerup og direktionen er vokset og vokset, ligesom de eksterne konsulenter nok vil hæfte sig ved, at konflikten udviklede sig i en retning, hvor direktionens forsøg på at ”dressere og afrette” den ustyrlige Mogens Rerup nærmede sig det groteske, og egentlig kun blev en bekræftelse på eksistensen af inkompetence i et ikke uvæsentligt omfang hos de ansvarlige direktører.

Der er formentlig ingen tvivl om, at de folkevalgte politikere har været på Herrens mark på grund af deres manglende indsigt i de love og regler, der har reguleret forholdet mellem direktionen og Mogens Rerup, og at man derfor som det mest naturlige i denne verden har fulgt retningslinjerne i lærebogen om den kommunale styrelseslov og som altovervejende udgangspunkt har fæstet lid til direktionens vurdering af lovlighed.

Uanset om direktionens politianmeldelse af Mogens Rerup vil føre til frifindelse eller en lille bøde på 1.000 kr., vil konflikten med Mogens Rerup ikke være løst, og med Rune Larsson også som fremtidig direktør for arbejdsmarkedsområdet, vil konflikten heller ikke kunne løses.

Der er imidlertid ingen tvivl om, at konflikten kan løses og skal løses, men det vil i givet fald skulle ske i samarbejde med kommunens ny kommunaldirektør og kommunens nye direktør for arbejdsmarkedsområdet og om nødvendigt med deltagelse af de eksterne konsulenter, der har fået til opgave at gennemføre undersøgelsen.

Arno Kruse (Sozialdemokratie),
Longelse Sand

Mehr lesen

Leserbeitrag

Meinung
Eric Vesterlund
„Mindeord over Claus Andersen“

Leserbrief

Meinung
Frank Truelsen
„Har politikerne glemt, hvem de repræsenterer?“

Leserbrief

Meinung
Flemming Elmdal Kramer
„Så fik den lille ræv Bamseline fred! Eller gjorde hun?“

Leserbrief

Marie Skødt
„Bare whistleblower-ordningen havde vist sit værd!“