Leserbrief

„Indsats her og nu“

Indsats her og nu

Indsats her og nu

Børge Koch
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Børge Koch von der Radikalen Venstre zeigt sich besorgt über die Auswirkungen des Shutdowns für Kinder und Jugendliche mit fachlichen und sozialen Herausforderungen.

Når eleverne vender tilbage til klasselokalerne, er der behov for en ekstra trivselsindsats.

Corona-nedlukningens betydning for elever i skolen tegner et broget billede af elevernes mentale sundhed. En helt ny undersøgelse peger på, at en stor gruppe af elever, omkring 80 %, har klaret nedlukningen godt (Danmarks Evalueringsinstitut - EVA, 2021).

Til gengæld har omkring 20 % eleverne oplevet sociale, faglige og trivselsmæssige udfordringer.

Denne elevgruppe har typisk ikke oplevet tilstrækkelig støtte derhjemme og har ikke haft tilstrækkelig kontakt med skolen og lærerne. Det er samtidig denne gruppe, der har den laveste mentale sundhed, dvs. er mindst glade for deres hverdag og i højere grad end de øvrige elever savner sociale fællesskaber og føler sig ensomme.

Undersøgelser viser desuden, at yder man ikke denne gruppe særlig opmærksomhed i forbindelse med en tilbagevenden til skolen, risikerer man at forstærke en i forvejen eksisterende polarisering og ulighed blandt børn og unge (Wistoft et al, 2020; Katznelson & Sørensen, 2020).

Selvom underviserne har arbejdet med en vifte af trivselsmæssige tiltag, så giver de meget tydeligt udtryk for, at netop dette arbejde har været noget af det vanskeligste i Corona perioden (EVA, 2021).

Corona-tiden har således forstærket den eksisterende polarisering og ulighed blandt børn og unge.

Radikale Venstre vil arbejde for en styrket politisk opbakning til trivselsarbejde blandt børn og unge her og nu samt en generel styrkelse af sundhedsfremmende aktiviteter blandt børn og unge i Haderslev Kommunes daginstitutioner og skoler.


Børge Koch, byrådsmedlem for Radikal Venstre
i Haderslev Kommune,
Teglgårdsvej 23,6100 Haderslev

Mehr lesen

Leserbeitrag

Meinung
Eric Vesterlund
„Mindeord over Claus Andersen“

Nachruf

Meinung
Eric Vesterlund
„Claus Andersen in memoriam“

Leserbrief

Meinung
Frank Truelsen
„Har politikerne glemt, hvem de repræsenterer?“

Leserbrief

Meinung
Flemming Elmdal Kramer
„Så fik den lille ræv Bamseline fred! Eller gjorde hun?“

Leitartikel

Siegfried Matlok
Siegfried Matlok Senior-Korrespondent
„Zum Tode von Günter Weitling – Seelsorger und Seele“