Leserbrief

„Høringen foregår på et ulovligt grundlag“

Høringen foregår på et ulovligt grundlag

Høringen foregår på et ulovligt grundlag

Mogens Rerup
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Mogens Rerup, parteiloser Stadtratspolitiker, meint, dass die Ideenanhörung zur Erschließung von Baugrundstücken an der Förde in Starup auf einer gesetzwidrigen Grundlage erfolgt ist.

I dag udløber fristen for første rundes høringsindsigelser mod planerne om 12 storparceller ned mod fjorden i Starup.

Noget tyder imidlertid på, at Haderslev Kommune har præsteret en sjælden gang makværk i sagen, der af et uoplyst plan- og miljøudvalg har fået opbakning til at blive sendt i høring.

Sagen er reelt klar til skrotning

Forvaltningen kan ikke uden videre ophæve den paragraf 3, der hidtil har beskyttet naturområdet mod at blive bebygget.
Ifølge miljøoplysningsloven skal en beslutning om ophævelse sendes i høring, hvilket ikke er sket. Årsagen skal søges i den såkaldte Århus-konvention, der blev til under daværende miljøminister Svend Auken og senere indarbejdet i EU-retten. Kort sagt: Offentligheden skal inddrages i beslutningsprocessen, før myndighederne træffer deres endelige afgørelse.

Grundlaget for den oprindelige paragraf 3-udpegning er naturtypen, som også er beskyttet af EU-retten. Ydermere findes en bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Der er tale om et EU-direktiv, der er overført til den danske vvm-lov.

Her er det værd at huske, at det ikke er offentligheden eller kommunen, der har ønsket paragraf 3-beskyttelsen fjernet - men arealets ejer med det formål at få arealet overført til byzone, så det kan bebygges.

Direkte på den baggrund forsøgte forvaltningen at holde sine hænder rene ved at bestille et eksternt firma til at undersøge, om det omtalte areal stadig lever op til at være paragraf 3-beskyttet.

Det gør det af mange årsager - men også alene, fordi forvaltningen traf en afgørelse, som først skulle have været sendt i offentlig høring.

Det er en total ommer.

Mogens Rerup
Byr.medl.

Mehr lesen

Leserbeitrag

Meinung
Eric Vesterlund
„Mindeord over Claus Andersen“

Nachruf

Meinung
Eric Vesterlund
„Claus Andersen in memoriam“

Leserbrief

Meinung
Frank Truelsen
„Har politikerne glemt, hvem de repræsenterer?“

Leserbrief

Meinung
Flemming Elmdal Kramer
„Så fik den lille ræv Bamseline fred! Eller gjorde hun?“