Leserbrief

„Hærværk mod et stykke kulturarv“

Hærværk mod et stykke kulturarv

Hærværk mod et stykke kulturarv

Helge C. Jacobsen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:
Helge C. Jacobsen Foto: Ute Levisen

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Der Vorsitzende des Kulturerbevereins „By og Land Haderslev“, Helge C. Jacobsen, fordert die Kommune Hadersleben auf, dafür zu sorgen, den kürzlich „entsorgten“ Pflanzenhain am Gammel Christiansfeldvej wiederherzustellen.

Da Omkørselsvejen i begyndelsen af 1950-erne blev projekteret, bad Haderslev Byråd de projekterende ingeniører om at udforme landets smukkeste omfartsvej. Ingeniørfirmaet hyrede en af landets førende landskabsarkitekter, Eywin Langkilde, der også har tegnet grundplanen for Damparken, til at udforme en beplantningsplan for Omkørselsvejen. Langkilde lavede en plan for hele vejstrækningen.

Ved udfletningen til Aabenraavej planlagdes en lille skov, der skulle adskille villavejene og kvarteret fra omkørselsvejen. Parkeringspladserne ved Hørregårdsvej og Louisevej skulle tilplantes, så man ved ophold der følte sig værende inde i en lille lund. Strækningen mellem Bøndergårdene og Moltrupvej skulle beplantes med træer og buske på skråningerne, således man som fodgænger på gangstien oplevede sig værende inde i en park. Strækningen videre mod nord helt til indfletningen ved Christiansfeld Landevej skulle ligeledes tilplantes med en uafbrudt række træer, således der ikke var indsigt til industribebyggelse m.m. på begge sider. De kørende skulle føle, at de kørte i et grønt område. Udsyn var der alene fra dæmningen over dammen og ind mod byen og Domkirken.

Resultatet blev, at Haderslev fik Danmarks smukkeste omkørselsvej. Derfor er det meget skammeligt, at man har raseret hele plantebæltet på østsiden af vejen nord for rundkørslen. Man har simpelt hen glemt eller fortrængt, at omfartsvejens beplantningsplan er en del af kommunens kulturarv.

BY & LAND   HADERSLEV skal derfor opfordre Haderslev Kommune sammen med grundejerne til at få beplantningen retableret i form af genplantning, således man om få år atter kan kalde omfartsvejen for den smukkeste i Danmark.

For BY & LAND HADERSLEV
Helge C. Jacobsen

Mehr lesen

Leserbeitrag

Meinung
Eric Vesterlund
„Mindeord over Claus Andersen“

Nachruf

Meinung
Eric Vesterlund
„Claus Andersen in memoriam“

Leserbrief

Meinung
Frank Truelsen
„Har politikerne glemt, hvem de repræsenterer?“

Leserbrief

Meinung
Flemming Elmdal Kramer
„Så fik den lille ræv Bamseline fred! Eller gjorde hun?“