Leserbrief

„Der er simpelthen ikke hænder nok!“

Der er simpelthen ikke hænder nok!

Der er simpelthen ikke hænder nok!

Hanne Pedersen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:
Hanne Pedersen, SF Foto: Privatfoto

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Hanne Pedersen, neugewähltes Mitglied im Kommunalvorstand, bezeichnet die Lage im kommunalen Pflegesektor als besorgniserregend und zeigt in ihrem Leserbrief Lösungen auf.

I pressen har der de seneste dage været omtalt at ældreplejen i Haderslev Kommune er udfordret og varsler aflysning af bad og rengøring efter jul. Ikke blot modtagere af praktisk og personlig hjemmepleje, men også borgere som bor i botilbud eller modtager bostøtte kan blive berørt.

Det er ikke kun pga corona, hovedårsagen er personalemangel.
Det er en yderst bekymrende og uacceptabel situation.

Som nyt medlem af kommunalbestyrelsen vil jeg ansvarligt, og samtidigt med stor ydmyghed over for de store udfordringer der er, vedholdent kæmpe for mere velfærd for vores ældre og handicappede medborgere.
Ud over mangel på varme hænder, så er problemet også at området er stærkt underfinansieret.
Der er brug for at vi sammen skaber nytænkende og kreative løsninger, der fremmer medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde samt skaber større mulighed for at borgeren kan få tilpas service af god kvalitet.

Der er brug for vi kikker indad og afklarer:

  • Hvordan kan vi tiltrække og fastholde nye kompetente medarbejdere?
  • Hvordan kan vi få flere uddannet indenfor sosu hvervet?
  • Hvordan kan vi sikre os at vores ældre medborgere får en værdig alderdom?
  • Hvordan skaber vi godt leve og arbejdsmiljø på vores bosteder?

Nogle af de forslag jeg vil bringe ind i udvalgsarbejdet er:

  • Ansætte husassistenter til at varetage tøjvask, rengøring, madservering mm på plejehjem.
  • Tilbyde ufaglærte medarbejdere at blive frikøbt til at tage en komprimeret SOSU uddannelse med fuld løn.
  • Hjælpsomme og gode vilkår ved barns sygdom, så forældre ikke stresses og børn ikke sendes skrantende afsted i institution.
  • På attraktive og fleksible vilkår tilbyde de mange deltidsansatte fuld tid.
  • Frihed til faglighed, medarbejderne skal selv sammen med borgeren beslutte hvilke opgaver der skal varetages.
  • Selvledelse i teams, medarbejder afgør i stort omfang selv hvordan de tilrettelægger at løser opgaven.

Det hele handler om at vi tager ansvar for vores kerneopgave, at levere velfærd af høj kvalitet og sikre gode arbejdsvilkår for vores medarbejdere.

Det er et ansvar vi skal væres os bevidst, det er ikke noget vi kan skubbe over på andre private aktører.

Hanne Pedersen
Kommende kommunalbestyrelsesmedlem
SF Haderslev
Lindevej 13, 1.
6100 Haderslev

Mehr lesen

Leserbeitrag

Meinung
Eric Vesterlund
„Mindeord over Claus Andersen“

Leserbrief

Meinung
Frank Truelsen
„Har politikerne glemt, hvem de repræsenterer?“

Leserbrief

Meinung
Flemming Elmdal Kramer
„Så fik den lille ræv Bamseline fred! Eller gjorde hun?“

Leserbrief

Marie Skødt
„Bare whistleblower-ordningen havde vist sit værd!“