Leserbrief

„Bibehold synergi-effekten“

Bibehold synergi-effekten

Bibehold synergi-effekten

Carsten Ørnsholt
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:
Der neue „Bahnhof" am Simmerstedter Weg Foto: Karin Friedrichsen

Der Haderslebener Carsten Ørnsholt appeliert an die Politiker, die Kutschensammlung in Regie von „Historie Haderslev" von Sparmaßnahmen zu verschonen, um der Zusammenarbeit mit der Museumsbahn, der Törninger Mühle, der Wasserkraftanlage in Christiansthal und dem Dammboot Dorothea eine Chance zu geben.

Høringssvar – vedrørende kommunens overvejelser om lukning af Slesvigske vognsamling og Ehlers Samlingen og von Oberbergs hus.

Ifølge dagspressen og forskellige debatbreve, mangler kommunen penge i størrelsesorden 60-70 mio. kr. i de kommende budgetår
Manglen skyldes især større omkostninger til flere ældre… og hvordan kan det overhovedet overraske…???.

Kommunen har lagt frem forskellige forslag til besparelse/afviklinger – her iblandt afvikling af Vognsamlingen og Ehlers samlingen og Oberbergs Hus!

Det er kun ca. 2 år siden, at de tre museumssamlinger overgik fra Museum Sønderjylland (statslig drift) på grund af besparelser - til kommunal drift. Det vil være en katastrofal fejl, hvis det skulle komme dertil. Og et bevis på, at sjældne og unikke museumssamlinger – lever en usikker fremtid under kommunale midler…

I øvrigt bliver alle byer målt på deres kultur liv og turist liv (museer, kirker, bygningskultur, teatre, biografer m.v.). Skulle det komme dertil vil der opstå uerstattelige tab. Jeg vil på det kraftigste anbefale, at netop disse 3 museale besparelser – tages af bordet!!

Synergi-effekt mellem Veteranbanen (VHV), Vognsamlingen, Slesvigske køreselskab, Tørning Mølle og Christiansdals Vandkraftanlæg og den nye Dambåd – Dorothea er lige netop begyndt – men kan vise sig som en kæmpe turist magnet i regi af Action- park, som markedsføres af HER (Haderslev erhvervsråd). Der viser sig stor interesse for denne „rundturs mulighed”, med masser af frivillige guider både det ene og det andet sted…

I 2018 da kommunen besluttede at fra tage VHV banestrækningen fra Rådhuset (Haderslev By station) til Simmersted vel Haderslev Vest station fordi man vil anlægge en supercykelsti – udtalte borgmesteren, at banen skulle se fremad og sammen med vogn samlingen og vognmuseet, være med til at opbygge en fælles udvikling af hele området omkring Fuglsang, veterantogskørsel og eventuelt et veterantogs banegårds miljø. Det er det som er nævnt foran vedrørende „rundtursmuligheden” med tog, hestevogne og Dambåd. VHV har allerede søgt en række fonde om støtte til en sådan udvikling. De lukningsplaner, som er anført af kommunen – vil få ødelæggende virkning ikke kun for Vognsamlingen, men også blive et voldsomt tilbageslag for udviklingen af Veterantogskørsel og hele udbygningen af veteranbanegården på Haderslev Vest st.

Jeg håber, at indsigelsen fra bestyrelsen for VHV – og mine supplerende bemærkninger her - vil indgå i de videre besparelses overvejelser – og medføre, at vognsamlingen fastholdes, og at der kan udvikles et fremtrædende samarbejde for kulturlivet –til glæde for turisterhvervet og erhvervslivet i bredeste forstand.

 

Carsten Ørnsholt
Olufskærvej 39
6100 Haderslev

Mehr lesen

Leserbeitrag

Meinung
Eric Vesterlund
„Mindeord over Claus Andersen“

Nachruf

Meinung
Eric Vesterlund
„Claus Andersen in memoriam“

Leserbrief

Meinung
Frank Truelsen
„Har politikerne glemt, hvem de repræsenterer?“

Leserbrief

Meinung
Flemming Elmdal Kramer
„Så fik den lille ræv Bamseline fred! Eller gjorde hun?“