Leserbrief

„6,3 mio. ekstra til daginstitutionerne i Haderslev i 2021“

6,3 mio. ekstra til daginstitutionerne i Haderslev i 2021

6,3 mio. ekstra til daginstitutionerne i Haderslev i 2021

Rune Robert Friis
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Rune Robert Friis äußert sich in seinem Leserbrief zu verbindlichen personellen Mindestvorgaben im Betreuungsbereich, nachdem die neue Regierung dieses Thema in den politischen Fokus gerückt hatte.

Mere tid og bedre muligheder for omsorg for børnene og deres fællesskaber – der er i løbet af de sidste halvandet år sat gang i en positiv udvikling, hvor der med landsdækkende investeringer sigtes mod mere end 3.900 ekstra pædagogisk personale i daginstitutionerne i 2024.

I Haderslev Kommuner betyder det, at vi allerede i år kan forvente omkring 6,3 millioner kroner ekstra til bedre normeringer. For alle os, som har været engageret i kampen for minimumsnormeringer og bedre vilkår i vores daginstitutioner, har det været tydeligt at mærke, at vi fik et nyt folketingsflertal i 2019.

Det er kun små 2 år siden, at vi samledes 200 forældre i Damparken, for at demonstrere med resten af landet for flere pædagoger. Allerede i juni præsenterede den nye Socialdemokratiske regering, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten så en fælles forståelse om at indfase lovbundne minimumsnormeringer.

Her i Haderslev Kommune blev vores forventningsglæde imidlertid afbrudt den følgende september, hvor et flertal i byrådet foreslog omfattende besparelser på daginstitutionsområdet. Et af forslagene gik på at indføre tvungen sampasning i sommerferien, hvor børn helt ned til vuggestuealderen skulle flyttes fra kendte rammer og eventuelt også kendte pædagoger. Efter et koordineret pres fra kommunens forældrebestyrelser, blev planerne om sampasning heldigvis droppet. Besparelser slap vi dog ikke for.

I forlængelse på indfasningen af minimumsnormeringer og i kølvandet på at den socialdemokratiske regeringen sidste år landede en bred aftale om et mere balanceret udligningssystem, da er den lokalpolitiske dagsorden på daginstitutionsområdet blevet en anden.

Centrale spørgsmål i Haderslev Kommune er nu bl.a., hvordan vi bedst kommer i mål med at indføre minimumsnormeringer. Hvordan kan vi som landdistriktskommune sikre en balance mellem nærhed og normeringer uden at slå bunden ud af vores kommunekasse? Spørgsmålene er måske ikke blevet mindre komplicerede, men så længe de forbliver os voksnes problem, så tænker jeg vi er godt på vej.

Rune Robert Friis,
Ladegårdvej 52,
6100 Haderslev
Medlem af Socialdemokratiet

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Henrik Rønnow
„Hilsen til forårssolen“

Leserbrief

Meinung
Henrik Rønnow
„Tillid og troværdighed“

Leserbrief

Meinung
Jørgen Holstener Larsen
„Juristische Untersuchung – ein demokratisches Problem“

Leserbrief

Meinung
Svend Brandt
„Dansen om den varme grød“